LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

3x3 nometnes Katskios poltikas ievirzes temats ,,Gatavoans Saeimas vlanm
Apskatt komentrus (0)


10.08.2011


 

3x3 nometnes Katskios poltikas ievirzes temats   ,,Gatavoans Saeimas vlanm

 

rkrtas Saeimas vlanas 17. septembr  bs  izirgas msu tautas nkotnei, tpc  svargi saprast poltisko stvokli  Latvij, galvens problmas, kum nkamai valdbai jpievr uzmanba, alterntvos risinjumus m problmm un kuas partijas izvlsies vislabvlgkos risinjumus. Latvijas ekonomika vl joprojm nav pietiekami attstta, lai ikviens iedzvotjs  atrastu savai pieredzei un spjm piemrotu darbu. Vismaz divu spcgu partiju vadtji ir prliecinti, ka patlaban labkais atrisinjums ekonomikas problmm btu  ciekas attiecbas ar Krieviju,  nevis ar Eiropas Savienbu. K tas ietekms Latvijas tautas nkotni, ja vii tiks pie varas?  Par to doms un sprieds  3x3 nometn Katskios poltisk ievirz, kuas  galvenais temats ,,Gatavoans Saeimas vlanm 17. septembr. Ievirzi vads Ints Dzelzgalvis.

 

Dieml balsstiesgos latvieus rzems prmusi apatija pret Latvijas poltiku. Nesen notiku referenduma rezultti par Saeimas atlaianu liecina, ka rpus Latvijas dzvojoo interese par Latvijas poltiku ir apskusi, jo referendum piedaljs tikai apmram puse no tiem, kui balsoja 10. Saeimas vlans. Tpc svargi kpint rzemju latvieu interesi  par nkamm vlanm, lai  vii piedaltos vlans, sekmtu  Latvijas ekonomisko uzplaukumu un Latvijas tautas identittes saglabanu.

 

Iepriekjs vlans rvalstu latvieu balsis noteica iznkumu vismaz viena deputta ievlan Saeim.  T k nkams vlans viens vai divi deputti vartu izirt, ku partiju grupjums (koalicija) tiks pie varas, tad  oti svargi, ka  vlans piedals ikviens balsstiesgais. Katram 3x3 nometnes  poltikas  ievirzes dalbniekam bs izdevba piedalties prruns, izteikt savas domas un uzskatus,  k ar gt priekstatu par to partiju un cilvkiem, kui vislabk  sptu atrisint problmas Latvij.

 

Katskios 3x3 nometne notiks  no 14. ldz 21. augustam ujorkas latvieu ev. lut. draudzes paum, skaistajos Katskiu kalnos. Informciju var atrast www.3x3.lv un ar Facebook. Ldzam pieteikties, rakstot nometnes vadtjai Helnai Vksniai, e-pasts:  [email protected]

 

3x3 ir nometne vism paaudzm, lai stiprintu  latvisko garu. Brniem ir savas nodarbbas brv dab, svaig gais,  kamr pieauguie piedals prta asinanas un rokdarbu ievirzs. Vakara nodarbbu ir daudz un dadu, dalbnieki pavada laiku kop, notiek prrunas, sples, sadziedans.

 

Ints Dzelzgalvis
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA