LV
 TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS / Sākumlapa

 

 

 

 

 

PASŪTINI LAIKRAKSTU ŠEIT

 

  TAS IR DROŠI UN ĒRTI!


 

--> 

LAIKS IR VĒRTĪBA

ABONĒŠANA

SLUDINĀJUMU IZCENOJUMS

Ņujorkā kopš 1949.gada iznākošais laikraksts LAIKS  ir plašākais latviešu izdevums ārpus Latvijas. Ievietojot sludinājumu, jūs sasniedzat (vai sasniegsit) vairāku tūkstošu lielu lasītāju auditoriju ASV, Kanādā un citviet pasaulē.

LAIKS iznāk reizi nedēļā. Četras reizes gadā – „Jauno Laika” krāsains pielikums.

Ik nedēļu

 • Ziņas par latviešu sabiedrisko dzīvi Amerikā un citās mītņu zemēs;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartāna komentāri par notiekošo Latvijā un starptautiskajā politikā;
 • Intervijas ar latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultūras apskatnieku vērojumi un vērtējumi;
 • Ceļojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jauniešu komentāri un viedokļi par latviešu sabiedrības nākotni ASV un citās mītņu zemēs;
 • Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības lapa;
 • Pasākumi ASV un Kanādā;
 • Intervijas ar jaunajiem māksliniekiem, mūziķiem un sportistiem;
 • Informācija par vasaras nometnēm Ziemeļamerikā;

 • Padomi par dzīvošanu un mācībām Latvijā. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas ziņas
·  ABONĒŠANA
·  SLUDINĀJUMU IZCENOJUMS
TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS
Ģertrūdes iela 27,
Rīga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tālr:. 727-385-4256

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas:
Inese Zaķis
e-pasts: [email protected]

 

SARĪKOJUMI
28.06.2022


 

 


SIETLA (WA)

Sietlas latviešu sabiedriskais centrs (11710 3rd Ave. N. E.Seattle, WA98125). Mājas lapa: www.seattlelatviancenter.com.

Sarīkojumi Sietlā

12. jūl. Pensionāru pusdienas ar programmu, plkst. 12:00 Latviešu centrā.

9. – 31. jūl. Vasaras vidusskola ,,Kursa” Rietumkrasta Latviešu izglītības centrā Šeltonā.

31. jūl. – 6. aug. Bērnu vasaras nometne ,,Mežotne” Rietumkrasta Latviešu izglītības centrā Šeltonā.

9. aug. Pensionāru pusdienas (pikniks), plkst. 12:00 Latviešu centrā.

 

TĒRVETE

Valdes sēdes – katru ceturtdienu 19:30 Centrā. Pensionāru sanāksmes pirmdienās 13:00, Info: 514-992-9700. www.tervete.org.

 

ZIEMEĻKALIFORNIJA

(425 Hoffman Ave, San Fran­cisco), Info: www.zklb.wordpress.com, ZKLB sekr. un informāc.daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 408-813-5104, e-pasts: una.veilande@gmail.com.


DIEVKALPOJUMI

Bostonas latv. ev. lut. Trimdas dr: (58 Irving st, Brookline MA 02445). Info: 617-232-5994, e-pasts: bostonastrimdasdraudze@gmail.com, tālr.: 617-232-5994 Māc. Igors Safins. Tālr.: 617-935-4917. E-pasts: igorssafins@gmail.com.

 

Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas dr.: (6551 W Montrose Ave, Chi­­cago IL 60634), tālr.: 773-725-3820; e-pasts: cianasdraudze@gmail.com; www.facebook.com/ Čikāgas-Ciānas draudze 2550-4389-7965-234. Dievk. notiek svētdienās 10:00. Pēc dievk. kafijas galds. Māc. Gundega Puidza, tālr. birojā: 773-736-1295; mājās: 708-453-0534, E-pasts: puidza@yahoo.com.

 

Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pēteŗa dr.: (450 Forest Preserve Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630-595-0143. Māc. Ojārs Freimanis. 1-773-818-6965 st. Peters.latvian.church@gmail.com Ivars Spalis (ivspalis@gmail.com), priekšnieks. Dievk. notiek svētdienās 10:00. Pēc dievk. kafijas galds.

 

Čikāgas latv. baptistu dr: (820 Ontario St, Oak Park, IL 60302). Māc. Oļģerts Cakars. Tālr.: 708-383-5285.

 

Denveras latv. ev. lut. dr.: (10705 West Virginia Ave, Lake­wood, CO 80226). Birojs atvērts ceturtdienās no 10:00 līdz 14:00. E-pasts: reglite@aol.com Dievk. notiek svētdienās 9:30. Pēc dievk. sadraudzība.

 

Detroitas Sv. Paula latv. ev. lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile Road, Farmington Hills, MI 48334). Dievk. notiek svētdienās 10:00. Seko sadraudzības stunda.

 

Dienvidfloridas latv. ev. lut. dr.: Shepherd of the Coast Luth.Church (1901 E Commercial Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308). Info: Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts: folkmane@hotmail.com Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-9050. Dievk. notiek 14:00. Pēc dievk. visi lūgti pie kafijas galda!

 

Dienvidkalifornijas latv. ev. lut. dr.: baznīca (1927 Riverside Dr., Los Angeles CA90039).  Jūlijā dievkalpojumu nebūs.

 

Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr.: Unitarian Congregational Parish of Norton (2 W Main St, Norton, MA 02766). Svētdienās 11:00 Dievk. ar dievg. draudzes sekretāre Zigrida Kručkova, tālr.: 617-323-0615. Dievkalpojumi divreiz mēnesī, 2:30 pēcpusdienā ar viesmācītāju Igoru Safinu.

 

Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. Jāņa dr.: (301 N Newtown Street Road, Newtown Square, PA 19073), tālr.: 610-353-2227. Māc. Gija Galiņa. 

3. jūlijā      ASV Neatkarības dienas nogale - Dievkalpojums nenotiks

10. jūlijā Dievkalpojums plkst. 10:00

17. jūlijā      Dievkalpojums plkst. 10:00

24. jūlijā      Dievkalpojums ar dievgaldu plkst. 10:00

31. jūlijā      Dievkalpojums nenotiks

7. augustā      Dievkalpojums plkst. 10:00

14. augustā      Dievkalpojums plkst. 10:00

21. augustā      Dievkalpojums ar dievgaldu plkst. 10:00. Seko pusgada informācijas sapulce un pikniks

28. augustā       Dievkalpojums plkst 10:00

4. septembrī “Labor Day” dienas nogale – Dievkalpojums nenotiks

Lūdzu ievērot – Sākot at 19. jūniju, vasaras posmā dievkalpojumi sāksies plkst. 10:00.

 

Grandrapidu latv. ev. lut. dr.: Faith Lutheran Church. (2740 Fuller Ave NE, Grand Rapids MI 49505.) Tālr: 616-361-6003.) Māc. Aija Graham. Dr. pr. Ivars Petrovskis, tālr: 616-975-2705. Dievk. notiek 2x mēnesī, 2:00 pm. Par datumiem lūdzu sazināties ar dr. pr. Ivaru. Pēc dievk. kafijas galds.

 

Grandrapidu Latv. Katoļu dr: Our Lady of Anglona (504 Grand Ave NE Grand Rapids MI 49503) Grand Rapids Association Nama – Mac.Mark Mitchell Priekšnieks Bronislavs Viscockis – tālr: 616-540-1322

 Dievk. Notiek katru svētdienu 10:00am – seko kafijas galds

 

Kalamazū latv. ev. lut. apv. dr.: (122 Cherry Hill St, Kala­mazoo MI 49006). Māc. Aija Graham. Latviešu ev. lut. apvienotā draudze notur klātienes dievkalpojumus katru svētdienu, plkst. 10:00. Parallēli pieejami sprediķu ieraksti draudzes You­Tube kanālā (meklēšanas atslēgas vārds “Latviešu apvienotā draudze Kalamazū”).

 

Klīvlandes apvienotā latv. ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, Lake­wood, OH 44107) Draudzes dievk. notiek svētdienās 11:00. Bībeles stundas notiek 10:00 katra mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā. Baptistu dr.: Bethel Baptist Church (2706 Noble Rd, Cleveland 44121) Dievk. notiek svētdienās 14:30.

 

Linkolnas apv. latv. ev. lut. dr.: (3300 C St, Lincoln NE 68510). Dievkalpojumi ar viesu mācītājiem latviešu un angļu valodā plkst. 10:00. Par datumiem sazināties ar draudzes pr. Kārli Indriksonu, tālr.: 402-730-3427, e-pasts: kindriks@aol.com. Pensionāru saiets katra mēneša otrajā ceturtdienā plkst. 11:00 sabiedriskajās telpās.

 

Latvian Hall (Latviešu Ev. Lut. Sabiedriskās telpās, 33rd & Mohawk iela, Baznīca, 33rd & C iela, Linkolnā. kunora@windstream.net.

 

Mančesteras latv. ev. lut. dr. (dievk. Notiek Holy Transfiguration Romanian Orth. Church, 2 Winter St., Manchester, CT 06040). Dr. pr. Astra Vilinskis, tālr. 413-568-9062.

23 jūlijā, plkst. 11:00 - Dievkalpojums ar dievgaldu, māc. I. Safins.

 

Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trīsvienības dr.: (1853 N 75th Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 414-258-8070.

Māc. Jānis Ginters tālr: 260-7975-695 Draudzes priekšnieks: Andrejs Junge tālr: 414-416-6157 Dievk. notiek svētdienās 10:00.

 

Mineapoles – St. Paulas latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, Minneapolis MN 55407). Mineapoles St. Paulas latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes video dievkalpojumi notiek katru nedēļu, tos var skatīties mndraudze.org.

 

Montrealas latv. Trīsvienības/Tervete ev. lut. dr.: Trinity Latvian Church (P.O. Box 39, Station NDG, Montreal QC H4A 3P7), tālr.: 514-992-9700. www.draudze.org vai www.tervete.org. pr. Jānis Mateus tālr.: 514-481-2530, e-pasts: prez@draudze.org.

 

Ņūbransvikas un Leikvudas latv. ev. lut. dr.: (Latvian Lutheran Church, P.O. Box. 1008, Maplewood, NJ 07040). Dievkalpojumi notiek NJ Latviešu biedrības namā Priedaine, 1017 State Route 33, Freehold, NJ 07728, māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko.

 

Ņujorkas latv. ev. lut. dr:

Jonkeru bazn. 254 Valentine Ln, Yonkers NY.

Salas bazn. 4 Riga Ln, Melville NY.

St. Andrew bazn. 335 Reyn­olds Ave, Parsippany NJ.

Seafarers. 123 East 15th Street, New York, NY.

Ročesteras ev. lut. Krusta dr.: Atonement Lutheran Church (1900 Westfall Rd, Rochester NY 14618).

 

Saginavas latv. ev. lut. dr.: (128 N Elm Str, Saginava, MI 48602). Mācītāja Biruta Puiķe-Wilson, mob. (269) 2675-330. Kontaktpersona Mary Beth Dzirnis, mob. (989)781-1163. E-pasts: dzirnis@chartermi.net. Dievkalpojumi vienreiz mēnesī, 1.00 pēcpusdienā, seko kafijas galds ar groziņiem.

 

Sandiego latv. ev. lut. dr.: Ascension Lutheran Church (5106 Zion Ave, San Diego, CA 92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 1-619-630-8143, e-pasts: janislegzdins@hotmail.com.

 

Sandiego Draudzes dievkalpojumi: Dievkalpojumi notiks iekšienē un jānēsā sejas maskas!

 

Sentluisas latv. ev. lut. dr.: Christ Lutheran bazn (#1 Selma Ave, Webster Groves, MO 63119). Dievk. vadīs Māc. Dace Skudiņa.Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314 457 1830, kalninsirene@gmail.com.

 

Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd Ave. N.E. Seattle, WA 98125). Dievkalpojumi notiek 10:30. Prāveste D. Cilne, tālr.: 206-674-9600; e-pasts: cilnis@earthlink.net. Baznīcas mājaslapa: www.seattlelatvianchurch.org. 

 

Dievkalpojumi Sietlā

10. jūl. Dievkalpojums ar dievgaldu.

24. jūl. Dievkalpojums ar dievgaldu.

7. aug. Dievkalpojums ar dievgaldu. Kristības.

21. aug. Kapu svētki Evergreen Washelli kapsētā.

Skenektedijas latv. ev. lut. dr.: Trinity Lutheran Church (35 Furman St, Schenectady NY 12308). Diakone Linda Sniedze-Taggart.

 

St. Pētersburgas latv. ev. lut. dr.: draudzes mācītājs Aivars Pelds. Tel.: 515-991-4640 – sazināties ar Andri Ritumu, 727-797-1933. Dievkalpojumi un Bībeles stundas notiek Faith Lutheran baznīcā, kas atrodas 2601 49th Street North, St. Petersburg, FL.

 

Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv. dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416-921-3327, E-pasts: baznica@bellnet.ca. Info: www.stjohnslatvian.ca Māc. Ģirts Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry Trail, North York ON M2H 2S1), tālr: 6479-865-604, E-pasts: grietins@gmail.com. Priekšnieks: Kārlis Vasarājs, Pr. vietn. Sibilla Korule. Dāmu kom. pr. Maija Sukse, tālr.: 416-221-4309.

 

Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. dr.: 400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850 – 3121. Tālrunis: 301-251-4151, epasts: dcdraudze@gmail.com, www.dcdraudze.org. Prāveste Anita Vārsberga Pāža (tālr.: 301-302-3270). Draudzes priekšniece Dace Zalmane. Svētdienas dievkalpojumi sāksies plkst. 10:00. Trešdienās svētbrīžu laiks paliek nemainīgs – plkst. 10:00. Pieslēgšanās norādes ir atrodamas draudzes mājaslapā.

 

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU un DIEVKALPOJUMU

ziņas uz e-pastu: rigaven@aol.com – Inese Zaķis –ne vēlāk kā PIEKTDIENĀS.

 
      Atpakaļ