LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

85349

ujork gavil latviei
11.04.2018


Skolnieci no svtbirzs
Datums: 2021-03-30
Nesteidzoties tuvojas Lieldienas. Lieldienas ir auglbas un dzvbas svtki. ie svtki ir par godu pavasara un rtausmas Dievietei Ostarai. Lieldienas ir ermu Dievietes Ostaras svtki. Liel diena ir par godu pavasara un rtausmas Dievietei Ostarai. Dieml kristietba, veicot asiaino ekspansiju Eirop, ir nozagusi os svtkus pagniem. Tau pagnisks tradcijas nekur nav zuduas, vajag tikai atcerties to jgu. Leenda vsta, ka Dieviete Ostara trusi k labo gariu sta pie cilvkiem, lai noskaidrotu, kas notiek cilvku mjs. Par to via reizi gad auj truiem dt raibas olas. leenda ir ma un jauka, t atklj Dievietes Ostaras patieso dabu. Lieldiens, kad diena ir ldzsvar ar nakti, Dievietes Ostaras spks ir sav pilnb. Kop senseniem laikiem trusis ir bijis uzticams Dievietes Ostaras pavadonis. Trusis jeb Lieldienu zais ir auglbas simbols, bet ola ir jaunas dzvbas simbols. T k SARS-CoV-2 vruss nekur nav zudis, svinsim s Lieldienas piesardzgi, ievrojot visas epidemioloisks drobas prasbas. Svinsim s Lieldienas savs mjs, godinot Dievieti Ostaru. Lai pavasara un rtausmas Dieviete Ostara ms svt! Lai Dieviete Ostara pasarg ms no auna! Ar dzvbas nesjas Ostaras svtbu, Skolnieci no svtbirzs Skolnieci 1999-bezgalba :-) Skolnieci Skolnieci Latvju Dievi mam viedi. #kovid-19 #covid-19 #koronavruss #Lieldienas #LielDiena #PavasaraSvtki #PavasaraSaulgriei #DievieteOstara #RtausmasDieviete #PavasaraDieviete #auglba #dzvba #bagtba #LieldienuTradcijas #LieldienuZais #LieldienuTrusis #LieldienuOlas #OluKrsoana #pagni #rituli #burans #04.04.2021. #05.04.2021.

Atpakaatstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA