LV
 TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS / Kultūras notikumi

 

 

 

 

 

PASŪTINI LAIKRAKSTU ŠEIT

 

  TAS IR DROŠI UN ĒRTI!


 

--> 

LAIKS IR VĒRTĪBA

ABONĒŠANA

SLUDINĀJUMU IZCENOJUMS

Ņujorkā kopš 1949.gada iznākošais laikraksts LAIKS  ir plašākais latviešu izdevums ārpus Latvijas. Ievietojot sludinājumu, jūs sasniedzat (vai sasniegsit) vairāku tūkstošu lielu lasītāju auditoriju ASV, Kanādā un citviet pasaulē.

LAIKS iznāk reizi nedēļā. Četras reizes gadā – „Jauno Laika” krāsains pielikums.

Ik nedēļu

 • Ziņas par latviešu sabiedrisko dzīvi Amerikā un citās mītņu zemēs;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartāna komentāri par notiekošo Latvijā un starptautiskajā politikā;
 • Intervijas ar latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultūras apskatnieku vērojumi un vērtējumi;
 • Ceļojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jauniešu komentāri un viedokļi par latviešu sabiedrības nākotni ASV un citās mītņu zemēs;
 • Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības lapa;
 • Pasākumi ASV un Kanādā;
 • Intervijas ar jaunajiem māksliniekiem, mūziķiem un sportistiem;
 • Informācija par vasaras nometnēm Ziemeļamerikā;

 • Padomi par dzīvošanu un mācībām Latvijā. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas ziņas
TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS
Ģertrūdes iela 27,
Rīga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tālr:. 727-385-4256

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas:
Inese Zaķis
e-pasts: [email protected]

 

7310

Posīsimies mākslinieku saietam Katskiļos!
29.09.2010


Attēlā: Jānis Jākobsons un Dace Marga

 

Posīsimies mākslinieku saietam Katskiļos!

 

Laiks atkal aut kājas gads­kārtējam ALMA mākslinieku un mākslas draugu saietam skaistajos Katskiļu kalnos, kas šogad notiek 1., 2.,3. oktobrī. Aizdomu pilniem ALMA „neapzinīguma” saskatītājiem laipns paskaidrojums: apzinoties, ka 2. oktobris ir diena, kad visiem balsstiesīgiem Latvijas pavalstniekiem jādodas pie urnām, ALMA vadība jau savlaicīgi izsūtīja mudinājumus noteikti piedalīties Latvijas 10. Saeimas vēlēšanās, kopā ar instrukcijām, kā nobalsošana paveicama ar pasta starpniecību. Mīļi gaidīti tie ciemiņi, kas, iespējams, atbrauks tikai sestdienas pēcpusdienā.

 

Kā vienmēr, saiets notiks Ņu­­jorkas latviešu ev. lut. draudzes lauku īpašuma atpūtas namā Elkaparkā, Ņujorkā. Vienā no pievienotajiem foto­uzņē­mu­miem redzami nenogurdināmie saieta sagatavošanas darba veicē­ji – ALMA priekšsēži Guna Mundheima un Juris Ubāns ar atpūtas nama namamāti un saieta saimnieci Janīnu Briģi vidū. Šie trīs cilvēki ir apņēmušies rūpēties par saieta dalībnieku garīgo un miesīgo labklājību. Jau sestdienas (2. oktobŗa) programmai „Gara maize” sarūpēti attēliem illustrēti referāti, kas visi saistās ar  no­­tikušām, kā arī vēl arvien turpi­nātām izstādēm kā šeit Amerikā, tā Latvijā, bet saimniece gādās par trim garšīgām maltītēm; divām arī svētdien.

 


Kā jau pēdējos gados pierasts, ALMA vadība atkal ir aicinājusi viesus no Latvijas. Šoreiz vaigā skatīsim Laika slejās jau labi iepazīto mākslas zinātnieku, vēl pirms 2 gadiem aktīvo Latvijas Valsts archīva trimdas materiālu galveno glabātāju Māri Branci, kas mūs izvadās pa nozīmīgām nesen notikušām izstādēm Lat­­vijā.  Tiksimies arī ar līdz šim  neiepazīto Latvijas Mākslas aka­dēmijas profesoru Andri Vīto­liņu, kuŗa speciālitāte, kā šķietas, ir mākslas interesnetiem viest skaidrību par jaunākajām māks­las novirzēm Latvijā. Kādēļ viesis sava referāta titulējumā izvēlējies papildus apzīmējumu „Rīgas pagrīde” , šo rindu rakstītājai nav izprots. Vai tās būtu pagalam „nerādāmas” lietas? Tikko no Latvijas apciemojuma atgriezusies, varu liecināt, ka nekādus režīma ierobežojumus tur nepa­manīju, bet ga to pašu visā pasaulē valdošo uzskatu – jebkuŗš vizuāli tveŗams ainojums, uz­­stādījums vai vienkārši – sasvai­dījums  – ja vien māksli­nieka parakstīts, uzlūkojams par māks­las darbu. Būs bezgala intriģējoši uzzināt, kas īsti ir ietilpināms „pagrīdes” katēgo­rijā.

 

Kultūras programmā piedalī­ties aicināta ļoti nozīmīga persona mūspuses vēl arvien rosīgajā māks­­las apritē – Gaŗezera darbī­gās Klinklāva mākalsas galerijas vadītāja Līga Ejupe. Tiem saieta dalībniekiem, kam nav bijusi ie­­spēja ciemoties Gaŗezerā, būs iespējams iepazīties ar Klinklāva galerijas kollekcijuu, kuŗā noteikti glabājas vērtīgi mākslas darbi, kā mūsu vecmeistaru, tā jaunāka gājuma mākslinieku radīti. Vieš­ņa arī stāstīs (un rādīs attēlus, kā arī zinīgi sastādītu, glītu katalogu par izstādi ar lielu vēsturisku no­­zīmību „Mākslinieki trimdā. Lat­­­­­­viešu bēgļu māksla 1944 – 1950”). Šī izstāde galvenām­kārtām ir kādreizējās ALMA priekšsēdes, tagad – pasaules Latviešu mākslas savienības (PLMS) degsmīgās va­­­dītājas Lel­des Kalmītes mērķ­tiecības un neatlaidības lolojums.
Programmas turpinājumā svēt­­­­­­­­dien, 3. oktobrī Lelde Kal­mī­te sniegs vispārēju ziņojumu par PLMS darbību, savukārt par „Latvieši Pasaulē” darbību mūs informēs šīs organizācijas sirds un dvēsele Maija Hinkle.

 


Sestdienas rīta cēlienā notiks ALMA pilnsapulce ar īsu tur­pinājumu svētdienas priekš­pus­dienā, bet pēc maltītes pare­dzēta atvadīšanās un došanās mājup.
Kultūras programma sāksies jau pirmajā saieta dienā (piektdien, 1. oktobrī, pēc reģistrēša­nās, plkst. 17.00), kad paredzēta  iepazīšanās un patērzēšana pie atspirdzinājumiem. Sākot ar plkst. 19.00 varēsim noskatīties ALMA biedru priekšnesumus, kā arī jau starptautisku ievērību ieguvušās latviešu filmdares Lailas Pakalniņas jaunākās filmas. Būs arī ALMA dalībnieku mākslas darbu izstāde par temu „Ēdiens”. Arī tradicionālajai Cepuŗu ballei sestdienas vakarā paredzēta tema – ar ēdieniem saistīti cepuŗu veidoli un rotā­jumi. Pievienotais pērngada Cepuŗu balles attēls liecina, ka vieslektors, mākslinieks Jānis Jā­­kobsons un ilggadējā ALMA kasiere, fotografe Dace Marga tematiski  par vienu gadu bija aizsteigušies priekšā – vienam „durchšlāga”cepure galvā, otrai – augļi pie cepures. Ko gan viņi un citi dalībnieki būs sagudrojuši šā gada „ēdienu cepurēm”? To redzēsim šā gada „Cepuŗu ballē”.


 

Uz redzēšanos saietā!

Eleonora Šturma


 
P.S. info un pieteikšanās pie Daces Margas:
e-pasts: [email protected];
tālr.(215)368-2061

    
      Atpakaļ