LV
 TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS / Latviešu organizācijas

 

 

 

 

 

PASŪTINI LAIKRAKSTU ŠEIT

 

  TAS IR DROŠI UN ĒRTI!


 

--> 

LAIKS IR VĒRTĪBA

ABONĒŠANA

SLUDINĀJUMU IZCENOJUMS

Ņujorkā kopš 1949.gada iznākošais laikraksts LAIKS  ir plašākais latviešu izdevums ārpus Latvijas. Ievietojot sludinājumu, jūs sasniedzat (vai sasniegsit) vairāku tūkstošu lielu lasītāju auditoriju ASV, Kanādā un citviet pasaulē.

LAIKS iznāk reizi nedēļā. Četras reizes gadā – „Jauno Laika” krāsains pielikums.

Ik nedēļu

 • Ziņas par latviešu sabiedrisko dzīvi Amerikā un citās mītņu zemēs;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartāna komentāri par notiekošo Latvijā un starptautiskajā politikā;
 • Intervijas ar latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultūras apskatnieku vērojumi un vērtējumi;
 • Ceļojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jauniešu komentāri un viedokļi par latviešu sabiedrības nākotni ASV un citās mītņu zemēs;
 • Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības lapa;
 • Pasākumi ASV un Kanādā;
 • Intervijas ar jaunajiem māksliniekiem, mūziķiem un sportistiem;
 • Informācija par vasaras nometnēm Ziemeļamerikā;

 • Padomi par dzīvošanu un mācībām Latvijā. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas ziņas
TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS
Ģertrūdes iela 27,
Rīga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tālr:. 727-385-4256

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas:
Inese Zaķis
e-pasts: [email protected]

 

Ģen. Kārļa Goppera fonda valdes ziņojums
Apskatīt komentārus (0)


15.09.2010


Ģen. Kārļa Goppera fonda valdes ziņojums

 

Darbi bij. Latvijas skautu pre­zidenta ģenerāļa Kārļa Goppera fonda balvām literātūrā, mūzikā, tēlotājmākslās, kā arī tādi darbi, kas neatbilst šīm katēgorijām, bet ir nozīmīgi jaunatnes latviskai audzināšanai, iesūtāmi vai  piesakāmi  fonda valdei līdz 2010. gada 31. decembrim, tos adresējot: Goppera Fonds P. O. 4235, Troy MI  48099, USA.

 

Godalgos  tikai tos jaundarbus – oriģināldarbus, kas pub­licēti vai radīti 2010. gadā ārpus Lat­vijas vai kuŗu ma­­nuskripti piesū­tīti vai pieteikti fonda valdei līdz 2010. gada 31. decembrim. Darbi iesūtāmi četros ek­­semplāros. Ie­­sū­­tītājs var arī ne­­būt pats autors.  Balvu nepie­šķiŗ vienam autoram divus ga­­dus pēc kārtas.

 

Godalgošanas komisija lēmu­mus izsludinās ģenerāļa  Goppera  dzimšanas atceres dienā, 2011. gada 2. aprīlī.

 

Balvu literātūrā piešķirs darbam, kas veicinātu jaunatnes audzināšanu latviskā garā, pie­mē­­ram, dzejoļu krājumam vai gaŗākai poēmai, balādei, ro­­mā­nam, plašākam stāstam, pastās­tam, novelei, tēlojumam vai arī stāstu, pastāstu, noveļu krāju­mam. Balvu mūzikā piešķirs dar­­bam, kas veicinātu jaunatnes audzināšanu latviskās mū­­zikas izpratnei, piemēram, dzies­­­mu krājumam solo balsij vai jauniešu ansamblim, instru­mentālai oriģi­nāl­­mūzikai vai folkloras apdarei, mūzikai ska­tu­­ves uzvedumiem un mūzikas mācībmateriāliem. Balvu tēlo­tāj­­­­mākslā piešķirs darbam, kas veicinātu jaunatnes audzināšanu latviskās gleznie­cības izpratnē, piemēram, tēlotāj­mākslas cik­lam ar latvisku tematiku, skatu­ves ietērpam jaunatnes uzvedumam vai illustrācijām literāram darbam.  Piesakot grūti pārsū­tāmus, lielus  tēlotājmākslas dar­­bu, jāatsūta fotoattēli.  Ipašu bal­vu var piešķirt darbam, kas neatbilst pieminētajām katēgori­jām, bet ir nozīmīgs jaunatnes latviskai audzināšanai.

 

Ikvienas balvas lielums ir ASV $1000.

 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA