LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

107325

2019.gada 1. neda Kurs!
Apskatt komentrus (0)


23.07.2019


 

 

Indra Ekmane

 

 

Pirm neda Kursas 44. mcbu gad ir tri pagjusi jauk ritm. Uz Kursas atklanu pulcjs skolni, darbinieki un viesi no Amerikas, Kanadas un Latvijas, bet pc pris dienm tika vl sagaidti tie, kas bija ce no Dziesmu un deju svtkiem Toronto, Kanad. Ldz piektdienai jau bija sapulcjuies 29 audzki uz Kursas pirmajm glaunajm vakarim ar tmu ,,Varoi. 

 

Neda iesks ar Amerikas latvieu apvienbas valodas prasmes prbaudm, kur audzki krtoja A un B lmeus. Vasaras beigs vlreiz tiks krtotas prbaudes, lai redztu izaugsmi etru nedu laik. Ir skaidrs, ka dai jauniei gada laik ir ar piestrdjui pie savas latvieu valodas. 

 

Lai paplaintu valodas zinanas rpus nodarbbm, katru dienu tiek pateikts ,,dienas vrds, kuu skolni lieto tekstos vai zmjumos. Pirms nedas vrdi: draudzba, iejusties, laipnba, spodrba. Turklt darba diens audzki piedals ,,sarunas stund, kuu vada Dace Melbrde un Reinis Vji. Ar vrdu splm un dzim diskusijm jauniei vingrins valodas spjs. 


Ceturtdien visi skaisti sapucjs uz pirmo dzejas vakaru, kua tma bija ,,Daba jeb ,,Latvijas ainava. Cits vakara nodarbbs jauniei, audzintju vadb, ir spljui sporta un prta sples, k ar Kursas sples. Sestdien pirms balltes (kuas tma bija ,,debesis un elle) jauniei ar iemcjs latvieu danus un rotaas Ma un Anetes Karlsonu vadb. Balltes laik redzjm gan ,,Skroderi, gan,,Es izjju Pru zemi.

 

Tautasdeju nodarbbs jauniei bija ieskicjui jau trs dejas. Nodarbbas vadja Ingrda Birzniece un Indra Ekmane, bet inspircija un atbalsts nca ar no ieprieks deju skolotjas Baibas Mielsones, kua bija parpjusies par dam dejm, k ar Brzijas Freimanes-Raisteres, kua paldzja noslpt kustbas. 

 

Intereu grupas ir dadas: rotkalana Anda Rtia, rokdarbi Anetes Karlsones, podniecba Ma Karlsona, improvizcijas tetris Mras Karlsones un achs Viktora Ppola vadb. Svtdien tika noturts acha turnrs, ku Ppola kungs splja pret trs jaunieiem vienlaikus ar muguru pagriezies pret spltjiem! 

 

Pie Ppola kunga jauniei nca vstures klas, pie Daces Melbrdes, Reia Vjia un Daces Pugas uz valodu un literatru. Gaidot prv. Dairu Cilni, kua pievienojs otraj ned, vairkas dienas tikas nodarbbas notika Dr. Anetes Karlsones vadb, kua ststja par Latvijas kultras mantojumu, pai saistb ar tautisko aprbu. Klases bija sadaltas pc valodas zinanm A1, A2, B un C grups lai katram btu iespja paplaint savas zinanas. 

 

Dziedana gan visiem bija kop, Maijas Riekstias un Ingrdas Birznieces vadb jauniei it tri apguva etru rindu harmoniju vairkm koa dziesmm. Noslguma koncerts iecerts pc Raia lugas ,,Zelta Zirgs motviem Reia Vjia drmatizjum.

 

Kursas saime ogad ir lielka nek pedj desmitgad. Ir reistrjuies 30 skolni , kas ir 2,5 reizes vairk nek pirms etriem gadiem, kad Kursa atdzima ar 12 skolniem. Absolventi ogad ir sei Aija Reimane, Maiya Hill, Nora Keire, Anna Akots, Lauren Barlow un Aleks Pelds, vi nodod iemots Kursas tradicijas tlk, pai astoiem pirmgadniekiem. Par jaunieu labkljbu rpjas audzintji: Laila Reimane, Laila Birzniece, Sandija Linde un Pteris Apstis. 

 

Aizkuliss (tas ir, aiz virtuves kulism un peldbaseina vrtiem) ir strdgi darbinieki, kui rpjas par to, ka visi ir labi padui un dzvo labos apstkos; tie ir: Mielis Kramns, Deborah Petzal, Marga Galia, Rikijs Teteris, Jnis Rieksti, Krlis Grendze un Vsma Puharte. 

 

Aiz biroja durvm ir administratv komanda administratore Iveta va, kasieris Valdis Atvars un direktore Dr. Indra Ekmane.  

 

Kursas saime pateicas par skaisto dabu un vietu, kur pavadm s vasaras nedas, kuas ir darbgas un prieka pilnas!

 

Ieldju...      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA