LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

127509

Amerik, un ar domm par Latviju
09.07.2022


 

Krlis Streips


ogad pirmoreiz trs gadu laik prlidoju pri Atlantijas okeanam ciemos pie msm ikg. Divus gadus vasaras ceojums izpalika pandmijas d. 

 

Vasaras atptu pavadu msas ubtes dzvokl. Pa dienu dzeru tju, vlk alu. Latvij esmu vna dzrjs, bet Amerik tiei pie sirds iet alus. Su uz saulain balkona, iedzeru, uzppju pa cigram un lasu, lasu, lasu. Katru rtu aizeju uz vietjo veikalu nopirkt ts dienas The Chicago Tribune numuru. Netlu no ubtes mjm ir grmatu veikals, kur ieprkos. Cit veikal izlasts grmatas var nodot un saemt pretim mazu daiu no iztrts summas. 

 

ubte zina, ka man brokasts garo beigei ar to, ko Latvij sauc par Filadelfijas sieru. Te varu izststt produkta pirmskumus msu valst. Pagju gadsimta 90. gadu skum veikal ieraudzju Philadelphia mksto sieru. Sapriecjos oti. Nopirku pris pakas, prnesu ts mjs un  sazinjos ar kdu kulinrijas urnlu un teicu   klau, Rg uzradusies jauna prece no Amerikas. Varbt vlaties, lai es par to uzrakstu rakstiu ar receptm? Protams, man atbildja. Pagatavoju vistas aknu pastti (vistu aknas, Filadelfijas siers, vistu aknu desa, citronu sula, kaltti kapti spoli) un siera kku. Kdu gadu es katru mnesi rakstju par kdu jaunu prtikas preci no Amerikas, kda bija pardjusies  Rg.

 

Man ar oti garo t dvtie angu mafini, kas gan nav mafini ierastaj veidol. Angu mafini ir plakani, un iekpus tiem ir daudz bedru. Sagriezti uz pusm un sagrauzdti, tie ir perfekti sviesta uzsmranai. ubte ar alla sagd dada veida brokastu prslas, kdas mums garoja, kad bijm brni. Prslas bod ar pienu gardi, jo gardi.

 

Pusdiens parasti dodos uz kdu no vietjiem restorniem. Tdu tur ir daudz. Sevii meklju jras velu stuves, kur piedv damo gliemju zupu, k ar va gaas kotletes. Nedz damos gliemjus, nedz ar va gau Latvij nekad neesmu atradis, tpc t ir oti garda maltte Amerik.

 

Katru gadu uz Ameriku dodos jnija beigs, cita starp tpc, ka tad te esmu  4. jlij, kas ir ASV neatkarbas diena. 

 

4. jlij ms dodamies ciemos pie msas Katrnas, kua dzvo taj pa ikgas priekpilst, ku uzaugu. Vietj park alla ir izpriecas, brni (un ne tikai) var braukt panormas rat.  Vien mal ir slgta zona pieauguajiem, kur tiek prdots alus. Uz skatuves uzstjas kslinieki, lai gan apmekltji tiem pau vrbu nepievr. Ir par ko sarunties. Vakar, kad norietjusi saule, skas salts. Tas alla ir grandiozs un elpu aizraujos. Salta laik park atskao kdu dziesmu, kuas nosaukum ir vrds Amerika. Vienreiz dzirdju dziedtja Dona Makleina dziesmu American Pie. Teicu vienam no darbiniekiem, js tau zint, ka dziesma ir par mziiem, kui gja boj aviokatastrof. Darbinieks izteiksmgi paraustja plecus. Viam informcija nebija interesanta. Vl viena dziesma, kua ts autorei droi vien ir nesusi  miljonus, ir Keitijas Perijas dziesma Firework. T sauc raetes, kuas salta laik tiek laistas gais, un lieki teikt, dziesma ir perfekta jebku viet, kur t kaut kas notiek. Vlk vakar alej aiz ubtes mjas labu laiku var dzirdt paukinanu, kur brni rotajas ar daudz mazka apmra raetm. Katru gadu nkamaj dien laikrakst bs ststs par tiem, kui ir apdedzinjuies vai citd veid sevi ievainojui. Tau, kopum emot, 4. jlijs alla ir oti jauka diena. Katrnas vrs Viesturs grill dada veida gau un mielasts alla ir lielisks.

 

Ilgus gadus uz Ameriku alla lidoju biznesa klas, jo to varju atauties. Pirms pris gadiem mani  ienkumi samazinjs pamatgi. Tpc ncs ar prdot lielu dzvokli Rgas centr un prcelties uz mazku dzvokli Purvciem. ogad, savukrt, msas man bieti uzdvinja, un t bs parastaj klas. Par to drusku nervozju, k ar par to, ka reiss no Rgas izlido 9:15 no rta, un tas nozm, ka iepriekj nakt man bs oti caurs miegs, baidoties aizgulties. Bet, k mans ttis alla teica lidmanas pakagals nonk lidost preczi tad pat, kad priekgals. Bs labi!  Reiss atpaka uz Eiropu no ikgas bs 17.00. 

 

Latvij, savukrt, 4. jlijs ir ar krietni srgku nozmi. Taj dien 1941. gad nacisti nodedzinja trs sinagogas Rg un vairkas citas citur okuptaj valst. 4. jlijs sru kalendr atzmts k Ebreju tautas genocda upuu piemias diena. Msu valst nosacti laimjs tiem ebrejiem, kui tikai daas nedas pirms nacistu ieraans tapa deportti uz Sibiriju. Pirms diezgan daudziem gadiem msu laikrakst bija mana intervija ar ASV apelcijas tiesas tiesnesi ikgieti Ilnu Daimondu, kura piedzima Rg un no Latvijas tika aizvesta k zdainis. Via ststja par tvoci, ku pc soda izcieanas Tlajos Austrumos atgriezs Latvij un konstatja, ka neviens no via imenes nab palicis dzvsEbreju skaits msu valst saruka gandrz par 90 procentiem.  1998. gad viztes laik Izral tolaik Valsts prezidents Guntis Ulmanis atvainojs un pauda nolu. 

  

 
      Atpaka