LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

42712

GIDONS KRMERS UN KREMERATA BALTICA KONCERT UJORK
Apskatt komentrus (0)


21.02.2014


GIDONS KRMERS UN KREMERATA BALTICA KONCERT UJORK

 

Kremerata Baltica un t mksliniecisk vadtja, pasaulslaven vijolnieka Gidona Krmera koncerti ir vienmr gaidts notikums klasisks mzikas koncertdzv ujork. Viu koncerts 30. janvr 92 Street Y Terzes L. Kaufmanas skaistaj koncertzl nebija izmums; tas bija iekauts 92Y kultras iestdes Distinguished Artists in Recital koncertserij. Koncerta vakar valdja elektriztam gaisotne, kad apmekltji, to skait ar latviei,  ska ierasties un aizma gandrz visas koncertzles 900 sdvietas.

 

Kremerata Baltica stgas, 22 izcilu igauu, latvieu un lietuvieu jauno atskaotjmkslinieku sastv, mzicja ar apbrnojamu saskau un virtuozitti. Koncerta programmas pirmaj da skanja pou un krievu izcelsmes komponista Meislava Vainberga (Mieczyslaw Weinberg) darbi Concertino vijolei un stgm, Op. 42 (1948) un Simfonija No. 10 stgm, Op. 98 (1968). Spldams solo, Gidons Krmers uzbra opusa nostalisko noskau ar savu terisko vijoles toni, pai augj reistr. Concertino pirm un tre lirisk da, k ar otraj lnaj da Kremerata Baltica instrumentlistu frazjumi smalkjutgi sasaucs ar G. Krmera izsmalcinti, virtuozi spltm pasm. M. Vainberga agrnais potiskais skadarbs ilgus gadus bija pazudis, bet, par laimi, 2007. gad tika izcelts no aizmirstbas.

 

Gidons Krmers uzms koncertmeistara lomu M Vainberga 10. simfonij, kas komponta divdesmit gadus pc Concertino. Lai gan simfonij biei saklausmi baroka mzikas Concerto grosso stilistiskie elementi, ts mzikls izteiksmes valoda ir neparasti laikmetga un emocionli saviojoa. Dadas laikmetgas stgu technikas, k piemram, rokas piesitieni pa stgu instrumenta rpusi, paldz veidot opusa saspringto gaisotni. Katra stgu grupa splja ar briljantu, saliedtu kopskau. pai spilgts moments bija tuvu pie simfonijas beigm, kad etri stgu grupas vadtji splja tematiski mutuojou pasu, kuai pki sekoja visu kameroresta krais skanjums. ellaa grupas vadtja Giedre Dirvanauskaite ilbinoi nosplja savas solo partijas ar dzidru toni visos reistros. Santa Vizine, alta grupas vadtja, nosplja savas solo daas ar reti samtainu un dziedou toni. Kontrabasisti - vadtjs Kristaps Ptersons un Oskars Bokanovs degsmgi un pilnskangi interpretja simfonijas drmatisks pasas.

 

Kremerata Baltica splja ar vienreizju intensitti un profesionlitti ar koncerta otraj da, ku aizkustinoi izskanja igauu komponista Arvo Prta elija angu komponista Bendamina Britena piemiai Cantus in memoriam Benjamin Britten. Zvana partiju aj opus izcili nosplja Kremerata Baltica ilggadgais sitaminstrumentlists, arantjs un komponists Andrejs Pukarevs.

 

B. Britena opus Varicijas par Franka Brida (Frank Bridge) temu stgm, op. 10, Kremerata Baltica jaunie instrumentlisti vienpadsmitu atirgs daas atskaoja ar armu. Koncerta beigs skanja Dmitrija ostakovia satrisk opera basam un orestrim A. Pukareva aranjum stgm. bija ujorkas debija basam Aleksejam Mochalovam, ku dobji un asprtgi nodziedja ostakovia ironisko opusu, likdams liet savu aktiea meistarbu. Kremerata Baltica stdzinieki eneriski dzvoja ldzi skadarba traikomiskajam sietam. Koncerta beigs bija ilgi aplausi un ovcijas Gidonam Krmeram un Kremerata Baltica mziiem. Pc koncerta sekoja pieemana blakus telps, ko rkoja Latvijas pastvg prstvniecb ANO.

 

Kremerata Baltica jaun dubulttvart Mieczyslaw Weinberg (ECM 2368/69) ir brnigi ierakstti komponista Concertino, Desmit simfonija un kamermzika ar Gidonu Kremeru, altistu Daniilu Griinu, ellisti Giedri Dirvanauskaiti un izcilo jauno pianistu  Daniilu Trifonovu.

 

Dace Aperne
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA