LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

42714

Latvijas vstniecb Vaington parakstts sadarbbas lgumu starp Latvijas Mkslas akadmiju un Floridas Starptautisks universittes Architektras un mkslas kolledu
Apskatt komentrus (0)


21.02.2014


Latvijas vstniecb Vaington parakstts sadarbbas lgumu starp Latvijas Mkslas akadmiju un Floridas Starptautisks universittes Architektras un mkslas kolledu

 

Latvijas vstniecb Vaington Latvijas Mkslas akadmijas rektors Aleksejs Naumovs, Latvijas vstniekam ASV Andrim Raznam kltesot, parakstja Latvijas Mkslas akadmijas un Floridas Starptautisks universittes (Florida International University) savstarpjs sadarbbas lgumu 2014. - 2021. gadam (Inter-institutional Agreement 2014-2021).

 

Paraksttais lgums paredz sadarbbu bakalaura un maistra studiju programmu ietvaros, tostarp studentu un mcbspku apmaiu starp augstskolm. Sadarbbas uzskana starp universittm ir tapusi, pateicoties Latvijas vstniecbas ASV inicitvai un atbalstam. ir lieliska iespja izgltbas un studiju nostiprinanai starp abm Latvijas un ASV augstskolm, lguma parakstanas brd sacja Latvijas vstnieks.
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA