LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

105651

Piedalsimies ar ms!
02.04.2019


Skolnieci no svtmea
Datums: 2021-06-14
Tagad ir 21. gadsimts. Msu m Latvija ir brva un neatkarga valsts. Latvieu tauta dzvo priek un laim. Valst valda miers un saticba. Mums ir palaimjies dzvot demokrtijas laikmet, kad cilvktiesbas ir valsts prioritte. Dieml ne vienmr latvieiem ir t veicies. odien, 14. jnij, aprit 80 gadi kop 1941. gada deportcijm. Nepilnu gadu pc t, kad noziedzg Padomju Socilistisko Republiku Savienba 1940. gada 17. jnij veica Latvijas Republikas okupciju un sekojou aneksiju, okuptj Latvij notika vardarbga iedzvotju izstana uz attliem PSRS reioniem. Noziedzg komunistisk partija ra imenes un atma dzimtm to paumus. T nogalinja nevaingus cilvkus bez tiesas un pierdjumiem. aj likteu gaas man cieta apmram 15 424 cilvki. odien, s tradijas 80 gadadien, iedegsim tumi zilu svecti uz sru galda. Uzvilksim kakl prkonkrustu. Lgsim visvareno sentvu Dievu Prkonu. Lgsim visvareno Prkonu Debesu Tvu, lai Prkons pasarg msu valsti un tautu no naidniekiem un nelabviem! Lai Prkotva svtie zibei sasper visus Latvijas un latvieu tautas ienaidniekus! Lai prkonkrusts grieas! Lai Austras koks ze un plaukst! Visa slava Prkonam! Visa slava Prkonam Debesu Tvam!!! Ar cieu pret sentviem, Skolnieci no svtmea [Latvju Dievu dls] Skolnieci 1999-bezgalba :-) Skolnieci Skolnieci Latvju Dievi mam viedi. #Latvija #LatvijasRepublika #LatvijasOkupcija #LPSR #deportcijas #represijas #nacionalizcija #vardarbba #SarkanaisTerors #Maskava #Kremlis #KomunistiskieNoziegumi #LatvjuDievi #Prkons #Laima #Mra #Mra-VeuMte #Mra-ZemesMte #LatvjuDievuSvtba #saticba #iecietba #miers #svtmes

Atpakaatstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA