LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

2019

<--  1 2 ...  --> 

"Es esmu bagts ‒ man pieder viss, kas ar mani ir noticis..." Mris aklais
26.11.2019

ajos mana skolotja urnlistik, dzejnieka Ma akl vrdos ir si un skaidri pateikts tas, ko izjutu, Valstssvtku dienas pavadot ujork. Tiei uz ujorku gada novembr biju visvairk vljusies nokt, jo ‒ tiei ujorka un ujorkas latviei tau izloloja Laiku, avzi, ar kuu aizvadtos 19 gadus ciei esmu sasaistjusi savu darba dzvi, avzi, kas gada 8. novembr nosvinja savu 70. dzimanas dienu, apliecinot, ka ir pilntiesga trimdas preses ilgdzvotja.

Last vairk ...


"PIEMINSIM HELMARU UN AUSTRU RUDZUS LAIKA 70. GADSKRT!
15.10.2019

Svtdien, 17.novemba pcpusdien 3:30 p.m. tiksimies pie viu kapavietas Greenwood Cemetery, 500 25th St.Bklyn. Section 109 # 38173

Last vairk ...


Svtku koncerts ar Valdi un Rtu Muktupveliem "Mani balti bllii"
15.10.2019

Sestdien, 16. novembr, 2pm, ujorkas latv. ev. lut. draudzes baznc, 254 Valentine Ln, Yonkers, NY, 18. novemba akts.

Last vairk ...


Zias no Latvijas vstniecbas ASV
01.10.2019

Latvijas vstniecba ASV zio par iespju atjaunot vai pieprast Latvijas Republikas pasi un/vai personas apliecbu (eID karti) Walnut Creek Sanfrancisko reion .g. 18.-19. oktobr.

Last vairk ...


Valsts prezidents Egils Levits pie ujorkas latvieiem
01.10.2019

Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita un Andras Levites kundzes un ANO delegcija viesojs pie ujorkas latvieiem gada 25. septembr Jonkeros, ujork, kur bija sapulcjuies telps.

Last vairk ...


MSJIE PASAUL
24.09.2019

Skyforger tre no 29. oktobra ldz 2. novembrim: Austrija, ehija, Itlija, Malta, Nderlande, veice, Vcija

Last vairk ...


Sveicam un lepojamies!
14.09.2019

9. septembr Latvij oficili atzmja rlietu dienesta simtgadi. rlietu ministrijas darbinieki bija pulcjuies sving sarkojum Latvijas Universittes Lielaj aul. Un ar o dienu tika iedibinta jauna tradicija ik gadu pasniegt balvu par ma ieguldjumu rliets.

Last vairk ...


2019.gada 1. neda Kurs!
23.07.2019

Pirm neda Kursas 44. mcbu gad ir tri pagjusi jauk ritm. Uz Kursas atklanu pulcjs skolni, darbinieki un viesi no Amerikas, Kanadas un Latvijas, bet pc pris dienm tika vl sagaidti tie, kas bija ce no Dziesmu un deju svtkiem Toronto, Kanad.

Last vairk ...


Diasporas konsulttvs padomes pirm sde
16.07.2019

12. jlij rlietu ministrij uz pirmo sdi tiks Diasporas konsulttvs padomes loceki. To atkljot, rlietu ministrijas parlamentr sekretre Zanda Kalnia-Lukaevica, kua izteica gandarjumu par padomes darba uzskanu, k ar pauda prliecbu, ka t bs laba platforma valsts un nevalstisko organizciju sadarbbai diasporas poltikas jom.

Last vairk ...


Vienu dziesmu dziedjm Toronto...
16.07.2019

Gadu gait jdzieni dziesmu svtki Kanad un Toronto pilsta bija neirami. Vienubrd tomr pars, un par divu aizvadto svtku norises vietu tika izraudzta Hamiltona. ogad Dziesmu svtki Kanad atkal notika Toronto.

Last vairk ...


"2x2" pulc jaunieus no visas pasaules
16.07.2019

3. jlij nosldzs pasaules latvieu jaunatnes seminrs 2x2, kas pirmo reizi pc 30 gadiem notika Kanad, netlu no Toronto. Seminr piedaljs gandrz 70 latvieu jaunieu no 12 pasaules valstm, tostarp ASV, Kanadas, Latvijas, rijas, Austrlijas, Krievijas, lai pilnveidotu zinanas, diskuttu, dziedtu, dejotu, izjustu savu latvietbu un daltos iedvesmojo pieredz.

Last vairk ...


Laika mkslas kalendri
08.07.2019

Par Laika mkslas kalendru savos memuros Manas dzves dkas izdevjs nemin ne vrda. Ar par t iznkanas gadu nav preczu ziu, viengi Anlavs Egltis 1951.gada nogal rakstja:Otra simptiska pardba ir Laika Mkslas kalendrs. Ir patkami atkal aplkot divpadsmit tehniski teicami iespiestas latvieu mkslinieku darbu krsainas reprodukcijas."

Last vairk ...


Es bu visas Latvijas tautas prezidents
04.06.2019

Egils Levits, jaunievltais Valsts prezidents

Last vairk ...


ALA nav vsturiska organizcija!
08.05.2019

ALA valdes prieksa Ptea Blumberga uzruna ALAs 68. kongresa atklan

Last vairk ...


Amerikas latvieu apvienbas 68.kongress Denver
08.05.2019

ASV pilst Denver no 3. ldz 5.maijam notiek ikgadjais 68. Amerikas latvieu apvienbas (ALA) kongress, kas ir pulcjis aktvkos Amerikas latvieu sabiedrbas prstvjus un plau viesu pulku no Latvijas.

Last vairk ...


Godt ALA valde, ASV latvieu organizciju vadtji, mie tautiei Amerikas Savienotajs Valsts!
23.04.2019

PBLA valdes vrd un ar persongi sveicu js visus gadskrtj ASV latvieu sabiedrbas aktvko un darbgko prstvju sapulc Amerikas latvieu apvienbas 68. kongres!

Last vairk ...


Piedalsimies ar ms!
Apskatt komentrus (1)


02.04.2019

Pc msu lastju aicinjuma mudint ar tautieus Amerik piedalties Eiroparlamenta vlans 25. maij, publicjam iesnieguma veidlapu.

 /docs/1091/IESNIEGUMS_BALSO__ANAI_PA_PASTU_NO___RVALST__M.pdfInformcija par Eiropas Parlamenta vlanm ASV
26.03.2019

Vlans vars piedalties tie Latvijas pilsoi, kui vlanu dien bs sasniegui 18 gadu vecumu. Latvija ajs vlans bs viens vlanu apgabals, un Eiropas Parlament no Latvijas bs jievl 8 deputti. Balsoanai Eiropas Parlamenta vlans rvalsts ir jreistrjas!

Last vairk ...


PAZIOJUMS
Apskatt komentrus


26.03.2019Latvieu mkslinieki ogad ujork
12.03.2019

Aleksandrs Antoenko atgrieas Mtropoltna oper! 4. un 7. mart nodziedjis Radamesa lomu D. Verdi oper Ada, A.Antoenko 16., 19. un 23. mart dzieds Samsona lom oper Samsons un Dalila.

Last vairk ...


<--  1 2 ...  --> 
Iepriekjie numuri

Kategorijas
Tulkojusi Silvija Lce (1)
Arhvs
2024 (10)   
2023 (7)   
2022 (7)   
2021 (3)   
2020 (16)   
2019 (24)   
2018 (24)   
2017 (6)   
2016 (1)   
2015 (5)   
2014 (7)   
2012 (13)   
2011 (45)   
2010 (38)