LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

2014

NODOKU ATGRIEANA NO ASV
12.09.2014

Desmitiem tkstou latvieu izvlas emigrt uz rzemm labka darba mekljumos. Tie, kuri strd legli, var atgriezt prmaksto ienkumu nodokli.

Last vairk ...


"Izlaiduma gads" starts prestiaj Monrelas kinofestivl
22.08.2014

Tas ir pas notikums Latvijas kino, jo Monrelas festivls ir viengais "A" klases kinofestivls vis Ziemeamerik, ko ir akreditjusi FIAPF (Fdration Internationale des Associations de Producteurs de Films).

Last vairk ...


Sk stenot vriengko rzems dzvojoo latvieu aptauju
12.08.2014

Latvijas Universittes Filozofijas un socioloijas institta (LU FSI) ptnieki sadarbb ar LU Ekonomikas un vadbas fakulttes ptniekiem sk stenot vriengko rzems dzvojoo latvieu aptauju.

Last vairk ...


Krievijai is ka jizbeidz!
22.07.2014

No ASV vstnieces ANO Samantas Power nolasts deklarcijas ANO Drobas padom

Last vairk ...


HAMILTONA JS GAIDA DZIESMU SVTKOS!
21.02.2014

Kanadas latvieu Dziesmu svtku laiks tuvojas. Bietes tiek pirktas, istabas viesncs tiek rezervtas un sarkojumi ir jau nosprausti.

Last vairk ...


Latvijas vstniecb Vaington parakstts sadarbbas lgumu starp Latvijas Mkslas akadmiju un Floridas Starptautisks universittes Architektras un mkslas kolledu
21.02.2014

ir lieliska iespja izgltbas un studiju nostiprinanai starp abm Latvijas un ASV augstskolm, lguma parakstanas brd sacja Latvijas vstnieks.

Last vairk ...


GIDONS KRMERS UN KREMERATA BALTICA KONCERT UJORK
21.02.2014

Kremerata Baltica un t mksliniecisk vadtja, pasaulslaven vijolnieka Gidona Krmera koncerti ir vienmr gaidts notikums klasisks mzikas koncertdzv ujork.

Last vairk ...

Iepriekjie numuri

Kategorijas
Tulkojusi Silvija Lce (1)
Arhvs
2024 (10)   
2023 (7)   
2022 (7)   
2021 (3)   
2020 (16)   
2019 (24)   
2018 (24)   
2017 (6)   
2016 (1)   
2015 (5)   
2014 (7)   
2012 (13)   
2011 (45)   
2010 (38)