LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

2023

Jtos patkami satraukta, ka manas gleznas skats latviei
22.11.2023

Novembr, kad Latvij tradicionli atzm patriotisko mnesi, Dzelzavas kultras nam atklja ujorkas latvietes, mkslinieces Vijas Doks gleznu izstdi Vai es neesmu sieviete?. Atklanas paskum piedaljs ar pati mksliniece, lai kltesoajiem paststtu par savu saistbu ar Dzelzavu, Doku dzimtu un izstd apskatmajiem darbiem.

Last vairk ...


Losandelosas latvieu sabiedriskais centrs svin 50 gadu jubileju!
01.11.2023

21. septembr Losandelosas latvieu saime svinja sabiedrisk centra 50 gadu jubileju un nam, kas nestv tuks gandrz nekad, atkal skanja dziesmas, dzeja un zibja dejotju koie tautas trpi.

Last vairk ...


ALA rosina sadarbbai
19.10.2023

Trs dienu gaum - no 13. ldz 15. oktobrim - Karmelas pilst Indianas pavalst Amerikas latvieu kopienu prstvji strdja, sprieda un daljs ar idejm, k atbalstt, uzturt un virzt nkotnei latvieu sabiedrbu ASV.

Last vairk ...


Jaunuzmums piedv iespju Latvijas raotjiem prdot produkciju ASV
15.07.2023

Ja jizrok bedre, paem lpstu un ej sc rakt, nedom gai. Rakanas laik jau sapratsi, k to bedri rakt pareizk. Tas ir tas, ko daru katru dienu, par uzmjdarbbu saka Mrti Lasmanis, jaunuzmuma Supliful ldzdibintjs.

Last vairk ...


Sveicam un pateicamies!
15.07.2023

8. jlij, kad Rga viojs 150. Dziesmu svtku skas un rakstos un nule aizvadta nozmgk pasaules latvieu tautsaimniecbas foruma PLEIF (Pasaules latvieu ekonomikas un innovciju forums) 10. jubileja, ikg savu 90. dzimanas dienu nosvinjis mecents, tostarp PLEIF atbalsttjs Modris Galenieks Triju Zvaigu ordea virsnieks. Valsts augstko apbalvojumu vi sama gada pavasar un, k pats saka: Esmu oti pateicgs un gandarts par lielo pagodinjumu! Modris ar ar lepnumu piemin, ka Triju Zvaigu ordeni savulaik samis via tvs Fricis Galenieks.

Last vairk ...


Sibirijas vstules uz brza tss Strasburg
01.07.2023

odien es stvu jsu priek nevis k poltie, diplomte un rakstniece, bet gan k Sibirijas brns, ku jau ar pirmo elpas vilcienu tika ierakstts padomju totlitr rema ienaidnieku sarakst. Maniem veckiem divreiz mnes ncs mani reistrt uz mu izstto sarakst, lai eka btu droa, ka neesmu aizbgusi. Tpc mte un tvs nolma: Mums vairs brnu nebs! Ms neradsim vl vergus! Man nav bru un msu.

Last vairk ...


Kanadas latvieu rakstnieka Mateja Kalna otrais romns
27.05.2023

Nupat, 2. aprl, publicts Kanad dzimu latvieu rakstnieka Mateja Kalna otrais romns Baltic Shadows (Baltijas nas). Mana iepazans ar rakstnieku Mateju Kalnu notika pirms diviem gadiem, kad bija izncis via pirmais romns Beasts of the night (Nakts briesmoi 2020).

Last vairk ...

Iepriekjie numuri

Kategorijas
Tulkojusi Silvija Lce (1)
Arhvs
2024 (10)   
2023 (7)   
2022 (7)   
2021 (3)   
2020 (16)   
2019 (24)   
2018 (24)   
2017 (6)   
2016 (1)   
2015 (5)   
2014 (7)   
2012 (13)   
2011 (45)   
2010 (38)