LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

2010

<--  1 2 ...  --> 

Vaington (DC) svin Rgas egles 500 gadu jubileju
15.12.2010

Vaingtonas centr Masausetas avenij pie Latvijas vstniecbas 10. decembr novietoja un izrotja piecus metrus augstu egli.

Last vairk ...


Mkslas izstde Otav
08.12.2010

Sestdien, 23. oktobr, ar vnu, uzkodm un koku mziku, Otavas Miera draudzes nam tika atklta 3. Otavas latvieu mkslas izstde.

Last vairk ...


SKAISTA MANA TVUZEME
24.11.2010

Vaingtonas latvieu skola svin Valstssvtkus

Last vairk ...


Pieemana par godu Latvijas valsts dibinanas atcerei un neatkarbas atjaunoanas 20. gadskrtai ,,Vienbas lgas nam Filadelfij
24.11.2010

Par godu Latvijas republikas (LR) dibinanas 92. gadadienai un neatkarbas atganas 20. gadskrtai LR goda konsuls Dons J. Medveckis (John J. Medveckis) 14. novembr Vienbas lgas (Union League) vsturiskaj nam, kas celts 1865. gad, rkoja plau pieemanu.

Last vairk ...


TOP JAUNA NOMETNES SIRDS
10.11.2010

Dzestr, bet dzidri saulain 7. novemba rt ap 70 nometnes imenes loceku pulcjs dievkalpojum Katskiu nometn. oreiz ujorkas draudzes mc. Sali vadja dievkalpojumu nevis kalna svtnc, k tas mdz bt vasars, bet pie bvlaukuma, pret karogu mastiem,lai iesvttu pamatus jaunai nometnes sirdij, jaunai damzlei, un ldzot Dieva svtbu ar turpmk darb.

Last vairk ...


Katskios top jauna damzle
03.11.2010

Pirms radanas darbs sks, zeme bija neiztaista un tuka, un tumsa bija pr dziumiem. Bet tad Dievs visu iekustinja ar savu gaio Lai top! pavli. Sekoja diena pc dienas. Debesis piepildjas ar spdekiem un zeme ar dzvo radbu ldz pat pardjs msu vissenkie seni. Un Dievs uzlkoja visu, ko Vi bija darjis, un redzi, tas bija oti labs.

Last vairk ...


Latvieu mkslinieki Oslo piemin un godina komponistu Emlu Drziu
03.11.2010

Mksliniece Elna Volkmane sadarbb ar LR vstniecbu Oslo 22. oktoba pievakar aicinja uz E.Drzia piemias koncertu vstniecbas telps. Koncerta moto - Mana laime - un programm visas astopadsmit komponista solo dziesmas.

Last vairk ...


Katskiu damzle
27.10.2010

Par damzles prbvi runts kop nometnes jubilejas, kad savca ievrojamus ldzekus projekta stenoanai.

Last vairk ...


Kavlapu zemes latviei
20.10.2010

Kad rudens saule atblzmojas Latvijas kavlapu zelt, atmi ataust pirms etriem gadiem piedzvotais Kanad zem, kur skats kavjs pie neaprakstmi skaists dabas, bet sirds priecjs par iespju sastapt cilvkus, kuiem nav vienaldzga msu Tvzeme un ts nkotne.

Last vairk ...


Baltieu sadraudzbas diena
20.10.2010

Leikvudas igauu biedrbas nam 9. oktobr notika udersijas igauu, latvieu un lietuvieu draudzbas dienai veltts sarkojums. Igauu biedrbas prieksdis Prts Parmings sirsngi sveica ciemius un priecjs, ka pc ilgka prtraukuma baltiei atkal sankui kop.

Last vairk ...


Daugavas vanadu 60 darbbas gadi Anglij
13.10.2010

Daugavas Vanagu organizciju nodibinja 1945. gada 28. decembr leionri gsteku nometn Cdelgem, Beij. Anglija bija pirm valsts, kas piema darb bgus no nometnm Vcij, skot ar 1946. gadu.

Last vairk ...


Brnu svtki Salas baznc ujork
06.10.2010

Longailendas latvieu skolas jaunais mcbu gads k alla sks ar Brnu svtkiem. ogad tie notika 12. septembr.

Last vairk ...


Kultrurnlistes piezmes no ujorkas
06.10.2010

Prlkojot latvieu sarkojumu pieteikumus 2010. 2011. gadam ujork un ts apkaim, paveas glui iepriecinoa aina: 25. septembr ujorkas Daugavas Vanagu sezonas atklana ar koncertu, kuam dots intrijos tituljums (divs valods!) Improvizcijas sezona The Musical Politics ( sakar ar gaidmajm vlanm)

Last vairk ...


udersijas pamatskol rit darbs
06.10.2010

udersijas pamatskolas jaunais skolas gads jau rit piln spar, visjaunkiem skolniem pirms irans asaras jau apuvuas un vecko klau skolni sk domt par pirmiem prbaudjumiem.

Last vairk ...


Vlanu dien Filadelfij
06.10.2010

Filadelfijas Brvo latvju biedrb (FBLB) vlanu iecirkn nr. 1066 nobalsoja 110 personu no Pensilvnijas un udersijas tuviem un tliem novadiem, protams, ar no paas Filaldefijas.

Last vairk ...


KAS NOTIEK "STRAUMNOS"
29.09.2010

Pdej laik daudz runts par to, kas ir noticis un joprojm notiek Straumnos, Daugavas Vanagu Fonda (DVF) paum Vidusanglij. Straumnus var uzskatt par Anglijas latvieu sabiedrbas darbbas kodolu. Ne tikai Straumnu iemtnieki, bet ar latvieu organizcijas, baznca, koi, tautasdeju kopas un korporcijas o paumu uzskata par savm mjm. Tpc ir saprotams un vlams, ka Anglijas latvieiem ir liela interese par Straumniem un par to n⭭kotni.

Last vairk ...


Sekmga vasara Baltu studiju institt
22.09.2010

Baltu studiju vasaras institta (Baltic Studies Summer Institute BALSSI) valodas kursi rkoti jau septipadsmit reiu dads viets. ovasar Viskonsinas universitt Madison mcjs 16 studentu: etri latvieu, etri igauu, astoi lietuvieu valodas kursos. Mcbas bija astoas nedas, no 14. jnija ldz 6. augustam, etras stundas dien, piecas dienas ned.

Last vairk ...


3x3 nometne Gaezer no gada 8. ldz 14 augustam
15.09.2010

Ar skaistu nobeigumu Kronvalda zl 3X3 nometnes Gaezer visu ieviru atvadu vakar izskanja nozmgais ASV latvieu latvisks identittes stiprinanas saiets.

Last vairk ...


10. Liel skautu un gaidu nometne Zvaigu sega ir atklta!
25.08.2010

10. Liel skautu un gaidu nometne Zvaigu sega tika atklta 2010. g. 14. august ameriku skautu paum Wood Lake Scout Reservation pie Jones pilstias, Miiganas pavalst .

Last vairk ...


Neda "Senu" nometn
25.08.2010

ujorkas draudzes lauku paum Katskiu kalnos no 8. ldz 14. augustam nometoja pensionri t dvtie seni. Nometnes 25 dalbnieki sabraukui no ujorkas, udersijas, Pensilvnijas, Ohaio un Konektikutas, vii dzvoja Atptas nam un turpat ar baudja malttes, dziedja un klausjs apceres.

Last vairk ...


<--  1 2 ...  --> 
Iepriekjie numuri

Kategorijas
Tulkojusi Silvija Lce (1)
Arhvs
2024 (10)   
2023 (7)   
2022 (7)   
2021 (3)   
2020 (16)   
2019 (24)   
2018 (24)   
2017 (6)   
2016 (1)   
2015 (5)   
2014 (7)   
2012 (13)   
2011 (45)   
2010 (38)