LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

7516

Kultrurnlistes piezmes no ujorkas
Apskatt komentrus (0)


06.10.2010


Attl: Izstdes atklan, no kreiss Latvijas goda konsuls ujork Daris Dli, Anna Aperne un Anna Litvaka

 

Kultrurnlistes piezmes no ujorkas

 

Prlkojot latvieu sarkojumu pieteikumus 2010. 2011. gadam ujork un ts apkaim, paveas glui iepriecinoa aina: 25. septembr ujorkas Daugavas Vanagu sezonas atklana ar koncertu, kuam dots intrijos tituljums (divs valods!) Improvizcijas sezona The Musical Politics ( sakar ar gaidmajm vlanm). To vadja jau labi iepazt flautiste Ilona Kudia no Bostonas; 26. septembr  ujorkas ev. lut. drauzes Ziemeu novada dievkalpojumam sekoja Mieu tirgus, ogad, par nolu, bez izstdes, totiesu ar Latvijas Valsts prezidenta Vala Zatlera uzrunu; no septemba ldz decembrim Findlay mkslas galerijas izstde ar latvieu izcil abstraktista Edvna Strautmaa lielgleznm (499 Park Ave Manhaten); 1., 2., 3. oktobr gadskrtjais ALMA mkslinieku un mkslas draugu saiets Katskiu kalnos, bet 7. oktobr Phoenix galerij Socho atkls Gunas Mundheimas jaunko gleznu izstdi.


Tau starplaik ar skubu un atvainoanos nokrtojams nosebojies pards   apsoltais apraksts par pozitvi vrtjamu mkslas sarkojumu vl pirms vasaras tveices iestans.

 

Vairk lasiet laikrakst Laiks (Nr. 38, 3. lpp.)
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA