LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

9899

Vaington (DC) svin Rgas egles 500 gadu jubileju
Apskatt komentrus (0)


15.12.2010


Vaington (DC) svin Rgas egles 500 gadu jubileju

 

Vaingtonas centr Masausetas avenij pie Latvijas vstniecbas 10. decembr novietoja un izrotja piecus metrus augstu egli.

 

Pie Latvijas vstniecbas novietot egle atvesta no Merilendas paiem rietumiem, vietas, kas atrodas 300 kilometru attlum no Vaingtonas. Egles iedeganas ceremonijas laik Latvijas vstnieks ASV Andrejs Pildegovis kop ar Merilendas lielks egu audztju farmas paniekiem Mralu un Sindiju Steisijiem svingi iededzinja egles dekortvs lampias. Kltesoajiem bija iespja egl sakrt rotjumus, ko Rgas pavaldba atstja no Latvijas. Svinbs piedaljs rzemju diplomti, Vaingtonas apkaim dzvojoie latviei ar imenm, k ar uzaicintie ASV administrcijas prstvji. Kltesoajiem bija iespja noskatties Rg sagatavoto videozibsni par Rgas egles rotanas tradicijas pirmskumiem, iedzert glzi karstvna un nogarot piparkkas. Egl lampias degs un t bs apskatma ldz janva skumam.

 

Merilendas pavalsts amatpersonas uzdvinja Rgai savu eglti, kas jau novietota Rgas centr kop ar citu valstu prstvju dvintajm eglm. No Rgas pilstas uz ASV nostja latviskus eglu rotjumus, kas ar vstniecbas starpniecbu tiks uzdvinti Merilendas pavalsts guberntoram Mrtinam Omalijam Merilendas galvaspilstas centrlajai eglei.

 

Ierosinjums apmainties ar egltm rads, sadarbojoties Latvijas vstniecbai ASV un Rgas pavaldbai ar Merilendas pavalsts eglu audztju asociciju. Merilendas egu audztji ik gadu Ziemsvtku sezon prdod vairk nek 120 000 egles. ogad ikviens egles pircjs piedals izloz, kuas galven balva ir brauciens divm personm uz Rgu.

 

Ziemsvtku egltes ska izrott pirms 500 gadiem un kuva par tradiciju.

 

Latvijas vstniecbas ASV
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA