LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

107953

Sveicam un lepojamies!
Apskatt komentrus (0)


14.09.2019


 

 

9. septembr Latvij oficili atzmja rlietu dienesta simtgadi. rlietu ministrijas darbinieki bija pulcjuies sving sarkojum Latvijas Universittes Lielaj aul. Un ar o dienu tika iedibinta jauna tradicija – ik gadu pasniegt balvu par ma ieguldjumu rliets. Pirmajai pa sudraba grmatzme ar gravjumiem piekirta vienai no pazstamkajm un ilggadgkajm Latvijas diplomtm Ainai Nagobads-bolai. 

 

Viena no pirmajm atjaunots Latvijas diplomtm A. Nagobads-bola apbalvojumu sama savs mjs Parzes piepilst Vezin, kur via arvien turpina aktvi sekot ldzi norism Latvij.

 

A. Nagobads-bola pasaul nca, kad pirmajai brvvalstij bija divi gadi, ldz ar to ar ar Latvijas diplomtisko dienestu via ir teju vienaudze. Dzves ce bija ldzgs k daudzm Latvijas imenm, kas bija spiestas doties bgu gaits pagju gadsimta etrdesmitajos gados. Skum via nonca Vcij, tad Marok un pc tam Francij. A. Nagobads-bola studja medicnu un vlk paldzja vram Guntaram bolam uzmuma dibinan un vadb. Kad pc ilgstoiem okupcijas gadiem Latvija atguva neatkarbu, A. Nagobads-bola kuva par Latvijas goda konsuli un pc tam par pirmo Latvijas vstnieci Francij, nerezidjoo vstnieci Spnij un Portugl. 

 

“Takas starp Latviju un Franciju t bija aizauguas, ka neviens cilvks nezinja, kas t Latvija tda ir. Francijas rlietu ministrs man teica: “Js esat lapoi, vai ne?” “O, n,” es teicu, “ms esam Lettons”. Ms bijm pilngi izdzsti no kartes. Par to, protams, sovjeti bija rpjuies,” ststa diplomte.

 

Tiei via devidesmito gadu skum uz Latviju atveda pirmo rzemju valsts vadtju, tolaik Francijas prezidentu Fransu Miternu. Francijas prezidents Latvij pazioja, ka Sarkanajai armijai tda ir jiziet no brvas un neatkargas valsts. “Ms esam priecgi tikui va no sovjetiem, jo Francij nevarja teikt – krievi. Es to oti ievroju, un vienmr biju uztrenjusies uz tiem sovjetiem,” saka A. Nagobads-bola. Visus os gadus via ir bijusi tilts starp Francijas sabiedrbu un Latviju, iezmjot ms franu apzias kart, ststot par msu vsturi un kultru. Ar tagad, kad Latvija ir ne tikai brva valsts, bet ar NATO un Eiropas Savienbas locekle, Aina Nagobads-bola uzskata, ka par savu valsti ir jbt nomod - gan gudri jveido attiecbas ar kaimiiem, gan jkrto poltisks un ekonomisks lietas, un vis taj jmina bt spcgiem un stipriem. A. Nagobads-bolai ir pieirts Triju Zvaigu ordenis, Francijas Goda leiona ordenis un Portugles Lielais Nopelnu krusts. 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA