LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

106202

Amerikas latvieu apvienbas 68.kongress Denver
Apskatt komentrus (0)


08.05.2019


 

 

ASV pilst Denver no 3. ldz 5.maijam notiek ikgadjais 68. Amerikas latvieu apvienbas (ALA) kongress, kas ir pulcjis aktvkos Amerikas latvieu sabiedrbas prstvjus un plau viesu pulku no Latvijas. 

 

Kongresa atklan ALA prieksdis Pteris Blumbergs sacja, ka Latvijas valsts ststs ir ar Amerikas latvieu ststs, jo ALA ir bijusi kop ar Latvijas sabiedrbu visos izirgos vstures bros: gan cnoties par neatkarbas atganu, gan kop brujot ceu uz Eiropas savienbu un NATO, gan ar tagad - arvien vairk sekmjot Latvijas un ASV sadarbbu ekonomikas, zintnes, k ar tradicionlajs kultras un izgltbas joms. Latvijas vstnieks ASV Andris Teikmanis atzmja, ka Denvera kst par arvien nozmgku latvieu centru ASV, gan ar latvieu skolu, gan vlanu iecirkni, gan latvieu uzmumu attstbu.

 

Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro izteica gandarjumu par oti vrtgu Latvijas uzmju vizti Sanfrancisko un Silcija ielej, ka ar veiksmgu forumu Spotlight Latvia. M parlamentr sekretre Zanda Kalnia-Lukavica atzmja, ka obrd ir nobriedis modernais latviskums attstta ncijas paapzia, briedums, jauna identittes autne ar piederbas sajtu veiksmgai, stiprai Latvijas valstij. M Specilo uzdevumu vstnieks diasporas jautjumos Aivars Garoza minja 2018.gad pieemto Diasporas likumu, kas Latvijas valsts un latvieu diasporas sadarbbu pace jaun lmen. Pasaules brvo latvieu apvienbas (PBLA) prieksde Kristne Saulte sacja, ka par ALA darbs augstu tiek vrtts pla Latvijas sabiedrb, un ar latvieu kopiens cits pasaules valsts. Jatzm, ka viesi no Latvijas pauda prieku par to, ka Amerikas latvieu diasporas kongress vl joprojm notiek latvieu valod.

 

Kongresa delegtus uzrunja ar Izgltbas un zintnes ministrijas Valsts sekretra vietnieks Dmitrijs Stepanovs, urnlists Pauls Raudseps, k ar Jnis Bergs, latvieu uzmjs, kas pareiz dzvo Denver, vadot uzmuma SAF Tehnika Ziemeamerikas nodau. Eiropas parlamenta deputte, politie Sandra Kalniete ststja par Liktedrza izveidoanas vsturi un turpmkiem attstbas plniem.

 

Kongresa turpinjum paredztas vairkas apa galda diskusijas: Par Latvijas ekonomikas attstbas vziju, Vec trimda jaun diaspora k ms viens otru saprotam?, Partnerba saretos laikos: k attstt ASV un Latvijas sadarbbu?. 

 

Kongresa delegti apmeklja ar Kolorado Latvijas kultras centru, un noklausjs dzejnieka Kra Vrdia un mzia Ja Ozolia prieknesumu. Latvijas Neatkarbas atjaunoanas diena 4.maij tika atzmta ar svingu banketu.

 

Taira Zoldnere no Denveras (ASV) 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA