LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

105986

Godt ALA valde, ASV latvieu organizciju vadtji, mie tautiei Amerikas Savienotajs Valsts!
Apskatt komentrus (0)


23.04.2019


 

 

Godt ALA valde, ASV latvieu organizciju vadtji, mie tautiei Amerikas Savienotajs Valsts!

 

PBLA valdes vrd un ar persongi sveicu js visus gadskrtj ASV latvieu sabiedrbas aktvko un darbgko prstvju sapulc Amerikas latvieu apvienbas 68. kongres!

 

Js esat eit pulcjuies tik kupl skait, lai atskattos uz aizvadtaj darbbas gad paveikto un prruntu darba plnus nkotnei. Js varat ar lepnumu skatties uz ALA valdi, bet ALAs valde var atskatties uz o gadu ar labi padarta darba izjtu. Paveikts ir tik daudz!

 

Ir godam sagaidta, nosvinta un aizvadta Latvijas Valsts Simtgade, kuu gaidot un svinot, js sarkojt desmitiem brnigu kultras paskumu vis Ziemeamerik no ujorkas ldz Losandelosai, no Sietlas ldz Hjstonai. ASV latvieu sarkojmi bija svarga daa no Latvijas Simtgades svinbm vis pasaul!

 

Patiess prieks par nule aizvadto Spotlight Latvia ekonomisko konferenci, kas saveda kop Latvijas un ASV uzmjus ekoloisk un za dzvesveida atbalsttjus. Tas ir saldzinoi jauns, efektvs un Latvijas valdbas augstu novrtts veids, k ms varam paldzt Latvijas ekonomiskajai izaugsmei un tautas labkljbai. 

 

Ir izveidojus labas iestrdes msu kopjs programmas Sveika, Latvija! un Pavadi vasaru Latvij! stenoan, kus ar ALA gdbu piedals ne tikai ASV latvieu jauniei, bet ar viu vienaudi no Kanadas un Austrlijas. Un vai nav brnigi, ka pc vairk nek 50 gadiem vl spj ne tikai pastvt, bet ar izcili darboties msu skolas un latvieu centri, k Gaezers un Kursa, Sidrabene, Annas Ziedares Vasaras vidusskola, kuas ne tikai audzina msu jaunieos mlestbu pret Latviju un latviskajm tradcijm, bet ar gd arvien jaunus nkotnes sabiedriskos darbiniekus!

 

Ir patiess prieks par ALAs Call to Action Unit, kas kopg darb ar JBANC un BAFL ir pancis teju augstko Baltijas valstu atbalsttju skaitu ASV sent un tautas prstvju palt! Tas ir unikls veids, k tiei ASV latviei var paldzt Latvijas drobas stiprinanai. Ticiet man tas tiek sadzirdts un augstu novrtts ne tikai rlietu un Aizsardzbas ministrijs, bet ar vis Latvijas sabiedrb! Tikpat augstu tiek vrtts ar jsu ziemeu kaimiu Kanadas latvieu darbs ar NATO kaavriem,  pirms tie dodas misij sargt msu valsts drobu! Pavisam nesen Latvija svinja 15 gadus NATO, bet Ziemeatlantijas alianse 70. s jubilejas ir ar ALA un PBLA msu visu kopj neatlaidg darba rezultts vairk nek 60 gadu gaum!

 

PBLA k visu rpus Latvijas dzvojoo latvieu jumta apvienba ar lielu atbildbu un patiesu lepnumu turpina uzsvrt msu mrus un darbbas pamatus, vienojot visus tautieus, aicinot bt modriem par Latvijas drobu, latvisko izgltbu un kultru, iestties par vrtbm un pamatuzdevumiem, kas stv pri nemitgajm dzves un pasaules maim. 

 

Turpinsim strdt latvietbas, msu tautas un Latvijas lab! Novlu jums interesantas prrunas un raenu ALAs 68. kongresu! Paldies par jsu darbu, bet denverieiem par viesmlbu!

 

Paties cie  

Kristne Saulte,

PBLA prieksde

 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA