LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

105500

Informcija par Eiropas Parlamenta vlanm ASV
Apskatt komentrus (0)


26.03.2019


 

 

Eiropas Parlamenta vlanas Latvij notiks sestdien, 2019. gada 25. maij.

 

Vlans vars piedalties tie Latvijas pilsoi, kui vlanu dien bs sasniegui 18 gadu vecumu. Latvija ajs vlans bs viens vlanu apgabals, un Eiropas Parlament no Latvijas bs jievl 8 deputti. Balsoanai Eiropas Parlamenta vlans rvalsts ir jreistrjas!

 

Balsoana vlanu iecirkn ASV:

 

Balsoanai vlanu iecirkn rvalsts ldz 7.maijam jreistrjas konkrt vlanu iecirka vltju sarakst:

persongi, iesniedzot iesniegumu Latvijas vstniecb ASV (Vaington, DC) vai Latvijas prstvniecb ANO (ujork, NY) vai

tiesaist, izmantojot Pilsonbas un migrcijas lietu prvaldes vlanu iecirka maias e-pakalpojumu Vlanu iecirka noskaidroana un maia (https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas/eiropasparlamenta-velesanas-2019) .

 

Vlanu dien vltju sarakst reistrtajai personai jierodas sav vlanu iecirkn, ldzi emot dergu Latvijas pilsoa pasi vai ID karti (personas apliecbu). Vlanu dien iecirki strds no plkst. 7.00 ldz plkst. 20.00. Apstiprintais vlanu iecirku rvalsts saraksts ir pieejams Centrls vlanu komisijas mjaslap (https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas/eiropas-parlamentavelesanas-2019/velesanu-iecirkni ).

 

Balsoana pa pastu, uzturoties ASV:

 

Balsoanai pa pastu jpiesaks:

ldz 13. aprlim Latvijas vstniecb ASV (Vaington, DC) vai Latvijas prstvniecb ANO (ujork, NY), iesniedzot pieteikumu kltien vai nostot to pa pastu vai

ldz 25. aprlim vlanu iecirka komisij balsoanai pa pastu Rg, Smilu iel 4, LV-1050 iesniedzot pieteikumu kltien vai nostot to pa pastu vai 

ldz 25. aprlim elektroniski, izmantojot Pilsonbas un migrcijas lietu prvaldes Vltju reistra e-pakalpojumu Reistrcija balsoanai pa pastu vltjiem, kui uzturas rvalsts (https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamentavelesanas/eiropas-parlamenta-velesanas-2019) vai

ldz 25. aprlim, nostot ar drou e-parakstu paraksttu pieteikumu uz e-pasta adresi cvk@cvk.lv. Pieteikuma balsoanai pa pastu forma ir pieejama Centrls vlanu komisijas 2 mjaslap: https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas/eiropasparlamenta-velesanas-2019/balsosanas-iespejas-arvalstis (ldzam skatt ar pielikum).

 

Latvijas vstniecba ASV (Vaington, DC) un Latvijas prstvniecba ANO (ujork, NY) pieems pasta balsotju pieteikumus un nodos tos vlanu iecirka komisijai balsoanai pa pastu Rg. Ne vlk k 1.maij vlanu iecirka komisija balsoanai pa pastu Rg izsts vltjiem vlanu materilus ierakstt vstul. Aploksni ar aizpildto bietenu vltjiem bs jnosta pa pastu vlanu iecirka komisijai balsoanai pa pastu (adrese Smilu iel 4, Rg, LV-1050) t, lai iecirkn t pienktu ldz vlanu dienas, 25.maija, plkst. 20.00.

 

NB! Piesakoties balsoanai pa pastu, nav nepiecieams uzrdt vai nostt pasi vai ID karti (personas apliecbu). Avoti un papildu informcija:

Latvijas vstniecba ASV: mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija/eiropasparlamenta-velesanas

rlietu ministrija: mfa.gov.lv/konsulara-informacija/ep-velesanas

Centrl Vlanu komisija: cvk.lv

Eiropas Parlamenta birojs Latvij (Rg): europarl.europa.eu/latvia/

Eiropas Parlamenta birojs ASV (Vaington, DC): europarl.europa.eu/unitedstates/en/

Informatvs kampaas: soreizesbalsosu.eu un ivoteabroad.eu; socilajos tklos: #ivoteabroad #oreizEsBalsou

 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA