LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

107242

"2x2" pulc jaunieus no visas pasaules
Apskatt komentrus (0)


16.07.2019


 

 

3. jlij nosldzs pasaules latvieu jaunatnes seminrs 2x2, kas pirmo reizi pc 30 gadiem notika Kanad, netlu no Toronto. Seminr piedaljs gandrz 70 latvieu jaunieu no 12 pasaules valstm, tostarp ASV, Kanadas, Latvijas, rijas, Austrlijas, Krievijas, lai pilnveidotu zinanas, diskuttu, dziedtu, dejotu, izjustu savu latvietbu un daltos iedvesmojo pieredz.

 

2x2 seminrs ir unikla satikans vieta, kur pulcjas latvieu jauniei un iedvesmojoi lektori no visas pasaules. T bija intensva neda, ku dalbnieki guva jaunas zinanas par latvieu kultru un mkslu, sevis un citu vadanu, latvieu valodu, poltiku, vsturi un uzmjdarbbu. Vii iepazina jaunus draugus, apguva jaunas prasmes, sadziedjs un sadejojs, meklja latvisko identitti pagtn, tagadn un nkotn, k ar diskutja par aktuliem jautjumiem Latvij un pasaul, pau 2019. gada Kanadas seminra 2x2 vadtjs matemtiis Jnis Lazovskis.

 

ogad seminrs notika neilgi pirms Toronto Dziesmu svtkiem, Toronto latvieu kopienas paum Saulaine. Svtkos piedaljs gan Kanadas seminra 2x2 dalbnieku koris dirientes, Latvieu dziesmu un deju svtku fonda viceprezidentes Kristes Skares vadb, gan deju kopa choreografa, Es izjju pru zemi ujork izdejoanas idejas autora Jua Gogua vadb.

 

o kustbu trimd 1964. gad uzska mani vecki, Brunis un Biruta Rubesi, un esmu gandarta par s tradicijas turpinanos un attstbu. Toreiz jaunieu pulcans rkotas, lai otrs paaudzes trimdas latviei vartu atrast un izkopt savas saites ar Latviju, ts vsturi un latvieu kultru, savukrt msdiens t ir vieta, kur var pilnveidot zinanas par dadiem tematiem, ar par uzmjdarbbu vai pscholoiju. Tau, tpat k vienmr, te var kopt savu latvietbu vai diskutt par ts lomu msdienu sabiedrb; te var attstt radoumu, izzint sevi vai vienkri satikt jaunus draugus, saka tetra un operas reisore un pedagoe Bauta Rubess, kua seminr vadja gan vieslekciju par tetri, gan radoo Talantu un beztalantu vakaru.

 

Seminra programmu parasti veido ievirzes jeb interaktvas lekcijas no rta, projekti jeb aktvas nodarbes pcpusdien, koplekcijas un diskusijas pievakar, k ar radoie sarkojumi un sarunas vakaros. ogad dalbniekiem bija iespja apmeklt ievirzes Uzmjdarbba, Vsture un politika, Latvisk gadskrta, Paizzia, Vadi sevi, vadi citus, Globlais latvietis, Kultra un mksla, k ar projektus Aktv atpta dab, Koris, Rokdarbi, Mksla, Tautas dejas, Metlapstrde, Rotkalana, Videografija un urnlistika. Gan ievirzes, gan projektus vadja savas jomas profesioni, piemram, uzmjs Jnis Bergs, rotkalis Vitauts Straupe, vsturnieks Edgars Kirs, metlmkslinieks Gints Grinbergs un daudzi citi.

 

Diskusiju un koplekciju temati ietvra sarunas par latvieu valodu imen, piederbu, nkotnes redzjumu un uzdevumiem latvietbas kopan, diasporas likumu, k ar krievu valodas statusu Latvij. Viens no 2x2 kustbas mriem ir veidot iekaujou sabiedrbu, td seminr notika diskusijas ar par lesbieu, geju, biseksuu un transpersonu (LGBT) jautjumiem dalbnieces Larisas Mednes vadb. diskusija ar veicinja 2x2 dalbnieku un vadbas nostjas par LGBT tiesbm publicanu.

 

T ir vrtga un iedvesmojoa pieredze visiem jaunieiem, un t noteikti paliks atmi un rads dziku izpratni par latvietbu, k ar sniegs jaunas zinanas, draugus un domubiedrus. 2x2 ir viens no des posmiem, kas savieno latvietbu senatn un tagadn, uzsver Pasaules brvo Latvieu Apvienbas prieksde Kristne Saulte, kura piedaljs uzmjdarbbas ievirz k vieslektore.

 

Seminr viesojs ar specilo uzdevumu vstnieks diasporas jautjumos Aivars Groza, Latvijas Investciju un attstbas aentras prstves diasporas jautjumos Arta Krze un Kristne Smilga, dainu tulkotja Ieva Auzia-Szentivanyi, Daugavas Vanagu prstvji un citi.

 

2x2 norisi atbalsta Latvijas Republikas Kultras ministrija, Pasaules brvo latvieu apvienba, Daugavas Vanagi, Amerikas latvieu apvienba un Latvieu fonds.

 

 

Par pasaules latvieu jaunatnes seminru 2x2

Pasaules latvieu jaunatnes seminrs 2x2 apvieno Latvij un rpus Latvijas dzvojoos latvieu un latvieu izcelsmes jaunieus. Seminrs ir paredzts jaunieiem vecum no 18 ldz 30 gadiem. 2x2 organizana ir balstta uz brvprtbas principa visi apmram 20 organizatori to dara brvprtgi. Tiei no "2x2" seminriem 20. gadsimta 80. gados rads pazstams imeu nometnes 3x3.

 

2x2 seminri notiek vairkas reizes gad, un jau gada jlija beigs norisinsies 2x2 seminrs Latgal.

Papildu informcija par 2x2 kustbu: http://2x2pasaule.lv/

Kontaktinformcija: Jnis Lazovskis, 2019. gada Kanadas seminra 2x2 vadtjs

Vairk foto https://www.facebook.com/pg/2x2pasaule 

 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA