LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

18478

Visvala Reinholda darbs
Apskatt komentrus (0)


18.10.2011


 

Visvala Reinholda darbs

Ienkumi paredzti konkursa "Piemini Abreni" izdevumu seganai

 

Latvieu Nacionl Apvienba Kanad (LNAK) piedv izsolei Visvala Reinholda mkslas darbu metall, sienas skulptru "Sens mantojums" (platum 150 cm x 40 cm - dziums apmram 11-12 cm - sve apmram 16.4 kg) ar skumcenu $ 2200. Ienkumi no darba prdoanas paredzti dajai izdevumu seganai konkursam "Piemini Abreni".

 

Visvaldis Reinholds ir Kanad plai pazstams un cients latvieu mkslinieks. Beidzis Ontario mkslas kolledu ar zelta medau, strdjis dads mkslas techniks ar neparastu pieeju tiei metall. Viens via liela izmra darbs skatm Hamiltonas koncertu nam (Hamilton Place). Via darbi atrodami dados pasaules mzejos un privtpaumos. Kds kritiis teicis: "Reinholds ir dabas maiu, harmonijas un skaistuma apteiksmotjs."

 

Piedvjumi iestmi ldz 2011. gada 1. novembrim.

 

Prstanas izdevumi jsedz pircjam.
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA