LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

109902

rija pazio Liels mzikas balvas 2019 nominantus
Apskatt komentrus (0)


14.01.2020


 

 

Liels mzikas balvas 2019 (LMB) rija 7. janvr preses konferenc pazioja gada galven Latvijas mzikl notikuma nominantus. Balvu pasnieganas ceremonija notiks 25. februr Latvijas Nacionlaj oper pl. 19.00. Sarkojumu tieraid atspoguos Latvijas Televzijas 1. kanls un Latvijas Radio 3 Klasika.

 

Liel mzikas balva ir augstkais Latvijas valsts apbalvojums mzik, ko rko Latvijas Republikas Kultras ministrija un VSIA "Latvijas Koncerti" .

 

LMB 2019 nominantus pazioja kltesoie rijas loceki: rijas prieksdtjs, dirients, komponists, profesors Andris Vecumnieks; dirients, mzikas pedagogs  Jnis Erentreits; mzikoloe – Inra Jakubone; mzikoloe, Jzepa Vtola Latvijas Mzikas akadmijas Mzikoloijas katedras vadtja – Ieva Rozenbacha; mzikoloe, Latvijas Televzijas Kultras redakcijas vadtja - Ieva Rozentle; mzikoloe, izdevniecbas “Musica Baltica” direktore – Solvita Sjne; mzikologs, urnlists, publicists Armands Znoti.

 

Portl Delfi norisinsies Liels mzikas balvas 2019 publikas simpatiju balsojums, kas sksies 2020. gada 27. janvr un noslgsies 23. februr pl. 23.59. Pirmo reizi Liels mzikas balvas svingaj ceremonij portls „Delfi” pasniegs publikas simptijas balsojuma uzvartjam balvu, ko veidojis mkslinieks Gatis Erdmanis. Ar jums, cienjamie lastji, ir iespja piedalties leman par aizvadt gada labko mzii. Balsojiet ...PAR MA IEGULDJUMU

• Komponiste Maija Einfelde

• Komponists Pauls Dambis

 

GADA UZVEDUMS

• Frensisa Pulenka opera “Karmelu dialogi” Latvijas Nacionlaj oper, dirients Mrti Ozoli, reisors Vensns Busrs (rkotjs – LNOB)

•  Leonarda Bernsteina mzikls “Vestsaidas ststs” Csu pils parka estrd, dirients Andris Poga, reisors Viesturs Kairis (rkotjs – Csu Mkslas festivls)

• Imanta Kalnia opera “Splju, dancoju” Latvijas Nacionlaj oper, dirients Mrti Ozoli, reisore Laura Groza-ibere (rkotjs – LNOB)

 

GADA JAUNDARBS

• Andris Dzentis Leaves leaving Leipzig vijolei un stginstrumentu orestrim, pirmatskaojums 7. septembr Dzintaru koncertzl - Gidons Krmers, Kremerata Baltica un dirients Fuads Ibrahimovs

• Santa Ratniece “Pavas”, pirmatskaojums 18. novembr VEF Kultras pil - orestris “Rga” un dirients Valdis Butns

• Gundega mite “Rtausmas dieve osa”, pirmatskaojums 20. septembr Lielaj ild – Latvijas Nacionlais simfoniskais orestris un dirients Andris Poga

 

PAR IZCILU SNIEGUMU GADA GAUM

• elliste Gunta bele

• Dziedtjs Rinalds Kandalincevs

• Latvijas Nacionlais simfoniskais orestris

 

PAR IZCILU DARBU ANSAMBL

 ellists Ivars Bezprozvanovs

• relnieks Aigars Reinis

• Pianists Mrti Zilberts

 

GADA KONCERTS

• Koncerts “Dialogs ar Mocartu” 18. janvr Lielaj ild – soliste Irina Zaharenkova, Valsts kamerorestris Sinfonietta Rga un dirients Olari Eltss (rkotjs – “Latvijas Koncerti”)

• relnieces Ivetas Apkalnas solokoncerts 27. jlij Ventspils koncertzl “Latvija” (rkotjs – “Kurzemes filharmonija”)

• Klavieu kvarteta Quadra koncerts “eni un Quadra” 30. oktobr Rgas Reformtu baznc (rkotjs – Jauns mzikas festivls “Arna”)

 

PAR IZCILU INTERPRETCIJU

• Dziedtjs Raimonds Bramanis - Tota loma Imanta Kalnia operas “Splju, dancoju” iestudjum Latvijas Nacionlaj oper

• Dirients Ainrs Rubiis - Artura Onegra Tres simfonijas (“Liturisks”) atskaojums 15. mart Lielaj ild (kop ar Latvijas Nacionlo simfonisko orestri) 

• Pianists Vestards imkus un dirients Atvars Lakstgala - Sergeja Rachmainova Tre klaviekoncerta atskaojums 4. oktobr Liepjas koncertzl “Lielais dzintars” (kop ar Liepjas Simfonisko orestri)

 

GADA JAUNAIS MKSLINIEKS

• Pianists Edgars Crulis

• Dziedtja Ilze Grvele-Skaraine

• Saksofonists Aigars Raumanis 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA