LV
 TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS / Sākumlapa

 

 

 

 

 

PASŪTINI LAIKRAKSTU ŠEIT

 

  TAS IR DROŠI UN ĒRTI!


 

--> 

LAIKS IR VĒRTĪBA

ABONĒŠANA

SLUDINĀJUMU IZCENOJUMS

Ņujorkā kopš 1949.gada iznākošais laikraksts LAIKS  ir plašākais latviešu izdevums ārpus Latvijas. Ievietojot sludinājumu, jūs sasniedzat (vai sasniegsit) vairāku tūkstošu lielu lasītāju auditoriju ASV, Kanādā un citviet pasaulē.

LAIKS iznāk reizi nedēļā. Četras reizes gadā – „Jauno Laika” krāsains pielikums.

Ik nedēļu

 • Ziņas par latviešu sabiedrisko dzīvi Amerikā un citās mītņu zemēs;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartāna komentāri par notiekošo Latvijā un starptautiskajā politikā;
 • Intervijas ar latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultūras apskatnieku vērojumi un vērtējumi;
 • Ceļojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jauniešu komentāri un viedokļi par latviešu sabiedrības nākotni ASV un citās mītņu zemēs;
 • Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības lapa;
 • Pasākumi ASV un Kanādā;
 • Intervijas ar jaunajiem māksliniekiem, mūziķiem un sportistiem;
 • Informācija par vasaras nometnēm Ziemeļamerikā;

 • Padomi par dzīvošanu un mācībām Latvijā. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas ziņas
·  ABONĒŠANA
·  SLUDINĀJUMU IZCENOJUMS
TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS
Ģertrūdes iela 27,
Rīga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tālr:. 727-385-4256

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas:
Inese Zaķis
e-pasts: [email protected]

 


19.10.2020


 

Iesim roku rokā

No sirds novēlam Jums sekmīgu ALA kongresa darbu šajos neierastajos, pat dramatiskajos apstāk­ļos! Un kopā ar Jums esam patiesi gandarīti, ka spējāt ne vien neapstāties, bet gan ražīgi un pilnvērtīgi tur­pināt darbu, lai nākamgad drošu soli ieietu ALAs 70. darbības gadā!

 

Esam pateicīgi, ka ne vien neapsīka, bet pat nostip­ri­nājās sadarbība starp ALA un avīzi “Laiks”, par ALA valdes izpratni attiecībā uz preses nozīmi laikā, kad krīze plašsaziņas līdzekļu jomā kļuvusi drudīga, tā­­dējādi apdraudot sabied­rības pamatvērtības – brī­vību, demokrātiju, tiesis­kumu. Pateicoties Jūsu at­­balstam, brīvais un patie­sais vārds turpina skanēt arī latviešu valodā latviešu mājās Amerikā. To, cik tas ir nozīmīgi, apstiprina fakts, ka aizvadītā gada laikā “Laika” abonentu skaits nav samazinājies. 

 

Kopā esam paveikuši arī svarīgus gluži praktiskus darbus, kā, piemēram, da­­toru ziedojumu akciju Lat­­vijas trūcīgo ģimeņu bēr­niem vitāli svarīgākajā brīdī, kad Covid-19 pan­dēmija dēļ skolas pārgāja uz attālināto apmācību. Patei­coties ALA Kultūras fonda un Latvijas Kultūras ministrijas atbalstam, tapa plaša publikāciju kopa “Laikā” – “Trimdas archīvu mājup­ceļš”; ALA prioritāšu – Lik­teņdārza un Okupācijas muzeja darbības, kultūras norišu, Diasporas likuma iedzīvināšanas u.c. mūsu aktualitāšu atspoguļojums preses slejās. “Laika” žur­nā­listu devums ticis augstu novērtēts ar Latvijas Sabied­rības integrācijas fonda atbalstu, turklāt tā ietvarā par ALAs darbību un per­sonālijām stāstīts portālā latviesi.com, Eiropas lat­viešu avīzē “Brīvā Latvija” un “Latvijas Avīzē”. Patei­coties ar ALAs atbalstu iznākušajam tradicionā­la­jam “Laika Mākslas kalen­dāram” par ALA darbībām un lielo jubileju uzzinās ne vien Amerikas tautiešu, bet arī viņu draugu mājās.

 

Mūsu kopīgais darbs ir tā vērts, lai mēs to turpinātu. Paldies par atbalstu arī it visiem, kas atrod laiku un raksta mums, sniedz intervijas un informāciju! Īpašs paldies par suminājumiem un laba vēlējumiem “Laika” 70. gadskārtā!

 

Iesim roku rokā arī turp­māk, kopā celsim latviešu vārdu un garu! Lai mums veiksmīgs nākamais – Jūsu 70. gadskārtas gads!


Cieņā – Dace Rudzīte, “Laika” izdevēja,

Ligita Kovtuna, galvenā redaktore.

 
      Atpakaļ