LV
 TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS / Latviešu organizācijas

 

 

 

 

 

PASŪTINI LAIKRAKSTU ŠEIT

 

  TAS IR DROŠI UN ĒRTI!


 

--> 

LAIKS IR VĒRTĪBA

ABONĒŠANA

SLUDINĀJUMU IZCENOJUMS

Ņujorkā kopš 1949.gada iznākošais laikraksts LAIKS  ir plašākais latviešu izdevums ārpus Latvijas. Ievietojot sludinājumu, jūs sasniedzat (vai sasniegsit) vairāku tūkstošu lielu lasītāju auditoriju ASV, Kanādā un citviet pasaulē.

LAIKS iznāk reizi nedēļā. Četras reizes gadā – „Jauno Laika” krāsains pielikums.

Ik nedēļu

 • Ziņas par latviešu sabiedrisko dzīvi Amerikā un citās mītņu zemēs;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartāna komentāri par notiekošo Latvijā un starptautiskajā politikā;
 • Intervijas ar latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultūras apskatnieku vērojumi un vērtējumi;
 • Ceļojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jauniešu komentāri un viedokļi par latviešu sabiedrības nākotni ASV un citās mītņu zemēs;
 • Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības lapa;
 • Pasākumi ASV un Kanādā;
 • Intervijas ar jaunajiem māksliniekiem, mūziķiem un sportistiem;
 • Informācija par vasaras nometnēm Ziemeļamerikā;

 • Padomi par dzīvošanu un mācībām Latvijā. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas ziņas
TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS
Ģertrūdes iela 27,
Rīga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tālr:. 727-385-4256

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas:
Inese Zaķis
e-pasts: [email protected]

 

2010

<--  1 2 ...  --> 

DV ASV un DV Kanadā kopsēde Gaŗezerā
08.12.2010

Oktobŗa otrā nedēļas nogalē, kad Kanadā svin Pateicības die­nu un ASV Kolumbus dienu, Daugavas vanagu un vanadžu pārstāvji no abām zemēm pul­cējās gadskārtējā kopsēdē.

Lasīt vairāk ...


ALAS 2010. gada pārbaudījumu rezultāti
01.12.2010

Latvijas valsts dibināšanas atceres jubilejā paziņojām, kuŗi ASV latviešu pamatskolu skolēniem bijušas labākās sekmes gadskārtējā ALAs pārbaudījumā.

Lasīt vairāk ...


Pasaules brīvo latviešu apvienības Izglītības padomes rīkotā 2010. gada konkursa ,,Mans pētījums par Latviju un latviešiem” rezultāti
24.11.2010

Pasaules brīvo latviešu apvienības Izglītības padome 2010. gada janvārī izsludināja konkursu „Mans pētījums par Latviju un latviešiem”, aicinot tajā piedalīties skolēnus (6-18 gadu vecumā), kuŗi dzīvo ārpus Latvijas.

Lasīt vairāk ...


ALJAs 58. kongress Indianapolē
17.11.2010

Novembris ir sācies, gaiss kļūst aukstāks, lapas maina krāsu un krīt no kokiem. 18. novembris ir klāt, un arī ALJAs 58. kongress tuvojas. Ir tikai jāgaida vēl divas nedēļas, līdz varēsit redzēt vecos draugus un satikt jaunus! Šogad Kongresu rīko Indianapoles jaunieši un visi ir aicināti piedalīties!

Lasīt vairāk ...


Čikāgas Latviešu biedrībai - 75
10.11.2010

Čikāgas Latviešu biedrību (ČLB), kas sākumā saucās par klubu, dibināja 13 latvieši 1935. gada 13. janvārī. Kluba darbībai kļūstot plašākai un vispusīgākai, 1954. gadā organizācijas nosaukumu maina uz - Čikāgas Latviešu biedrība. Kopš tā laika Čikāgas Latviešu biedrība jau 75 gadus pastāv kā nacionāli noskaņotu latviešu, un tādi pēc kaŗa jau mēs visi bijām, pulcēšanās un savas latvietības izpausmes un izaugsmes vieta.

Lasīt vairāk ...


PAR NESENO PBLA VALDES SĒDI
03.11.2010

Par neseno PBLA valdes sēdi. Diskutē Viesturs Zariņš no Kanadas un PBLA valdes priekšsēdis Mārtiņš Sausiņš

Lasīt vairāk ...


Ziņas no Vītolu fonda
03.11.2010

Vītolu fonda sadarbība ar ziedotāju Aivaru Sluci aizsākās 2008. gadā, kad viņš nolēma palīdzēt četriem talantīgiem, bet mazturīgiem Latvijas jauniešiem iegūt augstāko izglītību.

Lasīt vairāk ...


KRIEVIJAS LATVIEŠI TIEKAS OMSKĀ
27.10.2010

Vienā no lielākajām Sibirijas pilsētām – Omskā 9. un 10. ok­­to­brī notika Krievijas Latviešu kon­gresa (KLK) ikgadējā valdes sēde, uz kuŗu no visas Krievijas sabrauca latviešu biedrību va­­dītāji.

Lasīt vairāk ...


Ziņas no Vītolu fonda. Vēl viena vērtīga stipendija
27.10.2010

Dr. Zaiga Alksne Philips, Latvijas bērnu veselību ieskatot par mūsu tautas nākotni un nacionālo labklājību, dibina Latvijā stipendiju pediatrijā studējošam jaunajam ārstam.

Lasīt vairāk ...


Latviešu fonda nedēļas nogale Gaŗezerā
13.10.2010

Latviešu fondam 40 gadi. Tas radās divdesmit gadus pēc lat­viešu izklīšanas pasaulē, kad bija pieaugusi paaudze, kas Latviju atstāja, būdami kā bērni un jau­nieši. Viņi bija jaunajā vidē iz­­glītojušies, iekārtojušies dzīvē, vi­­ņiem bija jaunas ģimenes un auga vajadzības kultūras un izglītības laukā. Vajadzēja dibināt Latviešu fondu (LF).

Lasīt vairāk ...


ALJA 58. kongress Indianapolē
06.10.2010

Rudens ir jau sācies, un tuvojas ALJA kongress. Šogad kongresu rīko India­napoles jaunieši.

Lasīt vairāk ...


Palīdzam tiem, kas to pelnījuši
29.09.2010

Šodien ir jau 20. septembris, diena diezgan vēsa un nemīlīga, bet man jāiet uz ļoti priecīgu sarīkojumu, un sliktais laiks manu gara stāvokli sabojāt nevar. Amerikas latviešu apvienība jau otro reizi šajā gadā sniedz palīdzīgu roku Latvijas daudz­bērnu ģimenēm, bāreņiem, bērniem invalidiem, un vairā­kiem studentiem, kam atbalsts nepieciešams.

Lasīt vairāk ...


Hello Latvia! / Sveika, dzimtene-2010”
29.09.2010

Amerikas latviešu apvienības rīkotais „Hello Latvia! / Sveika dzimtene!” ceļojums pieaugušajiem notika no 1. līdz 14. jūlijam.

Lasīt vairāk ...


"Pacel citu un tu celsies pats!" /Rainis/
22.09.2010

Rīgā, Benjamiņu nama (Europe Royale Riga hotel) Spoguļu zālē, 20. Septembrī Amerikas latviešu apvienība (ALA) sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu pasniedza stipendijas maznodrošinātām daudz­­bērnu ģimenēm, kā arī stu­­dentiem no maznodrošinātām ģimenēm.

Lasīt vairāk ...


DV Centrālā valde atkal reiz „Straumēnos”!
15.09.2010

Visiem, kam jautāju, kad beidzamo reizi Centrālās valdes sēde notikusi Anglijā, atbilde vienmēr bijusi: „Nezinu! Pirms mana laika!” To pašu jautājumu uzdevu Ādolfam Sīlim, un viņš atbildēja: 1995. gadā „Straumēnos”, kad sēdi vadīja toreizējais DV priekšnieks Jānis Frišvalds. Sēdi viņš atklāja ar vārdiem: Mums ir trīs pamatelementi: likteņkopības apziņa, reālais darbs un zināma pašdisciplīna. Darbība, domājot par Latvijas valsti un tautu, ir jāturpina. Šai druvā neesam neviens ne par jaunu, ne par vecu.

Lasīt vairāk ...


Ģen. Kārļa Goppera fonda valdes ziņojums
15.09.2010

Darbi bij. Latvijas skautu pre­zidenta ģenerāļa Kārļa Goppera fonda balvām literātūrā, mūzikā, tēlotājmākslās, kā arī tādi darbi, kas neatbilst šīm katēgorijām, bet ir nozīmīgi jaunatnes latviskai audzināšanai, iesūtāmi vai piesakāmi fonda valdei līdz 2010. gada 31. decembrim, tos adresējot: Goppera Fonds P. O. 4235, Troy MI 48099, USA.

Lasīt vairāk ...


Aicinājums ieteikt kandidātus ALAs Atzinības rakstiem
15.09.2010

Godātie organizāciju vadītāji un individuālie biedri! Atkal pienācis laiks ieteikt kandidātus Amerikas latviešu apvienības At­­zinības rakstiem.

Lasīt vairāk ...


Draudzīgs izaicinājums
15.09.2010

Nākamie 2-4 gadi Latvijas 50 gadu okupācijas mūzejam var būt izšķirīgi. Jau nākamgad būs zināms, cik daudz Latvijas valsts atvēlēs mūzeja darbībai (agrāk apmēram 20% no budžeta, bet 2010. gadā nav saņemts nekas).

Lasīt vairāk ...


10. Saeimas vēlēšanas iecirkņu ASV vadītāju apmācību kursi Vašingtonā
25.08.2010

Amerikas latviešu apvienības un Latvijas vēstniecības rīkotajos iecirkņu vadītāju apmācību kursos, kuŗi notika augusta otrās nedēļas nogalē, piedalījās vairāk nekā 20 cilvēku no Vašingtonas, Ņujorkas, Detroitas, Mineapoles, Klīvlandes, Sanfrancisko, Losandželosas, Bostonas, Čikāgas, Sv. Pētersburgas, Sietlas, Indianapoles, Filadelfijas, Grandrapidiem un Milvokiem. Šajās 15 pilsētās būs Latvijas Republikas 10. Saeimas vēlēšanu iecirkņi.

Lasīt vairāk ...


Amerikas latviešu palīdzības fonds
28.07.2010

Amerikas latviešu palīdzības fondu (ALPF) 1952. gadā nodibināja Ludvigs Bērziņš ar mērķi veicināt un attīstīt kopdarbības, savstarpējās palīdzības un labdarības ideju, kā arī atbalstīt fonda dalībniekus un viņu piederīgos slimības, nāves vai citas nelaimes gadījumos. Tagad, 58 gadus vēlāk, Amerikas latviešu palīdzības fonds ir vienīgā latviešu bezpeļņas organizācija, kas vienlaikus veic daudzpusīgu palīdzības darbu un piedāvā saviem biedriem dažādus apdrošinājumus. Ik pa diviem gadiem notiek ALPF pilnvarnieku sapulce, kuŗā piedalās fonda dalībnieku ievēlētie pilnvarnieki, valde un revīzijas komitejas pārstāvji. Sapulcē tiek pārrunāts veiktais darbs, financiālais stāvoklis un nākotnes plāni. Š. g. 22. maijā notika kārtējā pilnvarnieku sapulce.

Lasīt vairāk ...


<--  1 2 ...  --> 
Iepriekšējie numuri

Arhīvs
2024 (7)   
2023 (1)   
2022 (2)   
2021 (2)   
2020 (6)   
2019 (12)   
2018 (8)   
2017 (1)   
2015 (1)   
2014 (3)   
2013 (1)   
2012 (27)   
2011 (33)   
2010 (22)