LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

21692

16. latvieu salidojums Trinidad un Tobago no 16. ldz 26. jnijam
Apskatt komentrus (0)


28.02.2012


Skats uz Liel Kurzemes la Bruurupuu pldmali un peldbaseinu pie viesncas, ku apmetsies salidojuma dalbnieki (Foto: Astra Moora)

 

16. latvieu salidojums Trinidad un Tobago no 16. ldz 26. jnijam

 

Salidojuma programma:

 

16. jnij salidojuma dalbnieku ieraans Trinidad, Portofspein.

 

17. jnij ekskursija ar autobusu Portofspeinas apskate; vakar salidojuma atklana, agrko salidojumu rkotja prof. Edgara Andersona (1920-1989) godinana, vi dzimis 17. jnij.

 

18. jnij ekskursija uz Trinidadas dienvidiem, pelde asfalta ezer; pievakar brauciens ar laivu pa kaniem Karoni putnu rezervt. Trinidad notiks oficilas viztes preses konference, intervija televzij; latvieu mksliniekus un kultras prstvjus piemis ar TT prezidents.

 

19. jnij prcelans ar trlaivu no Portofspeinas ostas uz Skarboro ostu Tobago (2 stundu brauciens).

 

20. jnij pastaiga pa Kurzemes piekrasti, mzeja apskate Krland; pcpusdien ekskursija uz putnu barotavu rezervt; atce pastaiga pa Krlandes apkaimi.

 

21. jnij ekskursija pa salu rgaila denskritums; atce vietj mkslas un dabas centra Gudvud apskate.

 

22. jnij ekskursija uz Bukuragu un Pidenpointa pldmali; brauciens ar laivu, peldans Nailona basein, piestans Robinsona Krzo al.

 

23. jnij ekskursija uz Tobago galvaspilstu Skarborovu, Botanisk drza un Fortdorda mzeja apskate, pastaiga pa pilstu; pcpusdien gatavoans lgoanai juzu lasana, vainagu pana, vakar Ju svinana pie Liel Kurzemes la (salidojuma dalbnieki aicinti paemt ldzi jusieru un citus latvieu dienus; sal dabjams labs alus).

 

24. jnij oikmenisks dievkalpojums Sv. Dvida baznc Plimut; fotografans pie Kurzemnieku piemineka; Tobago asamblejas kultras padome varbt rkos Tobago Heritage Festival.

 

25. jnij ekskursija uz Tobago austrumu galu arlotvilu; peldans Kuru lc; vakar atvadans vakarias.

 

26. jnij salidojuma dalbnieku atgrieans mjs.

 

Tobago bs daudz un dadu vakara nodarbbu: vietjo mziu un dejotju prieknesumi viesnc; prrunas par latvieu gaitm Tobago, iepriekjiem latvieu salidojumiem; filmas izrde par kurzemniekiem Tobago un Gambij; tikans ar vietj koa dziedtjiem, latvieu draugiem un labviem, vietjo dienu baudana; peldans basein vai Kurzemes lc, lielo bruurupuu meklana nakt. Programm laikapstku d var bt izmaias. Koa dalbnieki un dejotji lgti emt ldzi tautastrpus.

 

Pieteikties, rakstot salidojuma vadtjam Guntaram Gedulim, e-pasts: [email protected]

 

Tlrakstis: + (58-212) 574-1228, tlr.: +(58-212) 575-2874

 

Lidmanu bietes var paldzt sagdt ceojumu aentes:

 

Maija Oste (Sanfrancisko). e-pasts: [email protected]

 

Velta Cukura (ikg), e-pasts: [email protected]

 

      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA