LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

2012

Okupcijas mzeja darbinieku ekspedcija pie Amerikas latvieiem
18.09.2012

ovasar jlij Latvijas Okupcijas mzeja darbinieki vsturniece Lelde Neimane un video opertors Aivars Reinholds devs ekspedcij uz ASV vidieni, lai video lent ieraksttu tur dzvojoo tautieu dzvesststus. T bija jau tre da veida ekspedcija, kuu mzeja darbinieki varja veikt, pateicoties Latvieu fonda financilajam atbalstam.

Last vairk ...


3x3 nometne rij pirmoreiz
17.07.2012

Pirms nometnes ms tikai nojautm, kdam sti ir jbt 3x3. Tagad, kad nometne jau ir beigusies un 3x3 dibintja Lga Ruperte atzst, ka ir bijusi tda nometne, kdai jbt 3x3, esam bezgala gandarti, ka mums ir izdevies to stenot, ar patiesu prieku atzst rijas pirm ğimeu saieta rkotji.

Last vairk ...


Bostonas latvieu skolas audzku rosmes pavasar
12.06.2012

Bostonas apkaimes brni sestdiens sporto un priecjas par brnigo pavasaa laiku, bet Bostonas latvieu skolas (BLS) audzki bijui rkrtgi aizemti. Aprl 7. klases skolniem bija Amerikas latvieu apvienbas Izgltbas nozares prbaudjums. Pc darba ne tikai vii, bet visi BLS skolni tika cienti ar saldjumu!

Last vairk ...


IZLAIDUMS INDIANAPOLES LATVIEU SKOL
12.06.2012

Katrs izlaidums ir liels atskaites punkts gan paiem brniem, gan viu veckiem. Un aizvien tas saists ar uztraukumiem par to, kas sagaidms tlk. Latvieu skola nav obligta, un tpc mums ir vl jo lielks prieks, ka brni nk un mcs latvieu valodu un beigs nonk eit, izlaiduma zl, un stv msu priek smaidgi un lepni par sasniegto. Es ceru, absolventi un prjie skolni, ka sev ldzi no skolas gadiem paemsit spilgtas atmias gan par mctajiem priekmetiem, gan nodibintm draudzbm, kas jums pavrs durvis uz Sveika, Latvija!, Gaezera vasaras vidusskolu, Dziesmu svtkiem un plao pasauli ar jauniem draugiem un pazim, kur latvieu valoda un latvieu tradicijas js dars uniklus.

Last vairk ...


Filadelfijas latvieu skolas absolventi pateicas saviem skolotjiem
12.06.2012

Vai gan var bt vl kas jaukks, k vrot mazu brniu tautastrp ar sirdi un dvseli dejojam tautasdejas? Vai ir vl kas jaukks, k dzirdt trs absolventu runu skaidr latvieu valod? Nav brnums, ka skolas izlaiduma dien bija jtama pateicba un mlestba.

Last vairk ...


Norvijas latvieu biedrba: Hermanis Dzelzkalns
15.05.2012

Bija parasts vasaras vakars. boli bija nopauts, labba vl nebija paujama. Nekas neliecinja, ka bs kdi saasinjumi, un vecki nolma aizbraukt ciemos pie manas msas, savas meitas, kua ar vru dzvoja Jelgavas rajona Vilc, kur svainim bija dzimtas paums. T bija pdj reize, kad vius redzju, atceras sirmais kungs.

Last vairk ...


Lai pasaule saredz un uzklausa
15.05.2012

Fonds Sibirijas brni (dibints 2000. gad), kas apvieno vairk nek septisimt 1941. gada represijs izsttos cilvkus un viu pcteus, un reisore Dzintra Geka ir radjui 10 filmas, ir izdotas grmatas ar izstto likteststiem, ir rkotas konferences, piemias koncerti 14. jnij, organizti braucieni pa Sibiriju, atzmjot izstjuma vietas ar piemias plksnm, intervti tlum vl dzvi palikuie latviei, neaujot atmiai aizaugt ar zli.

Last vairk ...


16. latvieu salidojums Trinidad un Tobago no 16. ldz 26. jnijam
28.02.2012

Tobago bs daudz un dadu vakara nodarbbu: vietjo mziu un dejotju prieknesumi viesnc; prrunas par latvieu gaitm Tobago, iepriekjiem latvieu salidojumiem; filmas izrde par kurzemniekiem Tobago un Gambij; tikans ar vietj koa dziedtjiem, latvieu draugiem un labviem, vietjo dienu baudana; peldans basein vai Kurzemes lc, lielo bruurupuu meklana nakt. Programm laikapstku d var bt izmaias. Koa dalbnieki un dejotji lgti emt ldzi tautastrpus.

Last vairk ...


Latvieu organizciju apvienbas Minesot pilnsapulce
21.02.2012

Latvieu organizciju apvienbas Minesot (LOAM) gadskrtj pilnsapulce notika 22. janvr Draudzes nama telps Mineapol.

Last vairk ...


Skol iet mums oti patk!
21.02.2012

ikgas Kr. Barona latvieu skolas Draudzg aicinjuma atceres sarkojum 28. janvar Cinas draudzes lielaj zl pulcjs skolnu vecki, piedergie un skolas draugi. Bija liels prieks vrot smaidgos un nopietnos mazos un lielos skolnus, kui sarkojuma skum sving gjien ienca zl.

Last vairk ...


Par maz ir noemt cepuri Lielbritanijas latvieu priek! (3
07.02.2012

Pc atgrieans no Lielbritanijas, kur Saeimas deputte, Latvijas Universittes profesore Janna Kurste piedaljs vairkos Draudzg aicinjuma sarkojumos, via atzstas: pirm reize pagja td k reibon, ar iemlans sajtu. Katr viet bija kaut kas savs, bet cilvki, ko satiku, visur gaii un darbgi. Jautta par spilgtkajiem iespaidiem, via aizgtnm ststja piedzvoto.

Last vairk ...


Jauna nometnes vadba ujorkas latvieu ev. lut. draudzes Katskiu nometnes latvieu valodas periodiem
24.01.2012

ovasar bs maias ujorkas latvieu ev. lut. draudzes Katskiu nometnes latvieu valodas periodu vadb: Ieva Alversone no Anitas Bataragas prems nometnes latvieu valodas periodu vadbu.

Last vairk ...


Ziemsvtku ieskaas saiets
10.01.2012

Toronto latvieu pensionru apvienbas 8. saiets

Last vairk ...

Iepriekjie numuri

Kategorijas
Tulkojusi Silvija Lce (1)
Arhvs
2023 (7)   
2022 (7)   
2021 (3)   
2020 (16)   
2019 (24)   
2018 (24)   
2017 (6)   
2016 (1)   
2015 (5)   
2014 (7)   
2012 (13)   
2011 (45)   
2010 (38)