LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

24405

IZLAIDUMS INDIANAPOLES LATVIEU SKOL
Apskatt komentrus (0)


12.06.2012


Attl: absolventes:  Krista Roze, Liene Millere, Krista Grendze

 

IZLAIDUMS INDIANAPOLES LATVIEU SKOL

 

Saulain svtdien, 20. maij, prvests Gunrs Lazdi atklja Indianapoles latvieu skolas izlaidumu ar vrdiem: Katrs izlaidums ir liels atskaites punkts gan paiem brniem, gan viu veckiem. Un aizvien tas saists ar uztraukumiem par to, kas sagaidms tlk. Latvieu skola nav obligta, un tpc mums ir vl jo lielks prieks, ka brni nk un mcs latvieu valodu un beigs nonk eit, izlaiduma zl, un stv msu priek smaidgi un lepni par sasniegto. Es ceru, absolventi un prjie skolni, ka sev ldzi no skolas gadiem paemsit spilgtas atmias gan par mctajiem priekmetiem, gan nodibintm draudzbm, kas jums pavrs durvis uz Sveika, Latvija!, Gaezera vasaras vidusskolu, Dziesmu svtkiem un plao pasauli ar jauniem draugiem un pazim, kur latvieu valoda un latvieu tradicijas js dars uniklus. Neaizmirssim, ka esam apmekljui latvieu skolu, lai taj saemto dotu tlk un saprastu, ka Dievs grib ms iesaistt Sav lielaj darba pln. Svtbrdim sekoja Latvijas himna.

 

Vairk lasiet laikrakst Laiks (Nr. 24)
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA