LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

85866

Anita Bataraga, bijus ALA valdes prieksde, sveicot kongresu bijuo ALAs valdes prieksu vrd
Apskatt komentrus (0)


08.05.2018


 

 

Anita Bataraga, bijus ALA valdes prieksde, sveicot kongresu bijuo ALAs valdes prieksu vrd

 

Pakonsultjos ar etriem no bijuajiem ALA valdes prieksiem un varu apliecint, ka vrtjums par pareizjo ALA valdes un darbinieku darbbu ir labs! Bet ko ms novlam gan valdei, k ar katram no jums?

 

Priecsimies, ka mums ir msu neatkarga valsts, msu tauta, msu valoda! Atjaunosim gribu un spkus lai stiprintu valsti, tautu un valodu!

 

Rkosimies apdomgi un saprtgi!

 

Neaizmirssim vstures mcbas!

 

Godsim tos, kuu vzija un gudr rcba ms noturjusi un veidojusi!

 

Sapurinsim sevi, kad ieslgstam ikdienis niecbs un ilds, kas novr no mra!

 

Latvijas valsts Simtgade ir radjusi mrtiecgu sasparoanos un enerijas virmojumu k Latvij, t ar ikvien latvieu centr ASV. Esam it k pamoduies no ikdienas un atkljui, ka, svtkus gaidot, varam paveikt vairk, plak, interesantk un ar krietni lielku ldzdalbu nek ikdieniaj gada tecjum.

 

Novlam noturt o Simtgades atmodas degsmi, lai stiprintu msu draudzbas, msu darbbu ejienes centros un organizcijs un msu vienot darb ar Latvijas valsti par Latvijas valsti!

 

Par vienotu un atbalstou tautu un par skangu latvieu valodu!

 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA