LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

2018

<--  1 2 ...  --> 

Saruna par Latvijas izaugsmes stakmeiem
27.11.2018

Esmu patriots, man ir tuva latvieu valoda un kultra. Un glui prgmatiski Latvijas eografisk atraans vieta ir lieliska, ms esam svargi Rietumeiropai, Skandinavijai, Eiropas Savienbai. Ar ASV, kas noteikti atbalsts msu valsts gaitu. Esmu priecgs, ka dzvoju eiropisk valst.

Last vairk ...Apskatt komentrus (2)


20.11.2018

 

 

Vai Js jau pastinjt "Laiku" 2023. gadam? Paldies! Diasporas likums - saliedjos un iekaujos
07.11.2018

Diasporas likums ir pieemts, tas stsies spk ar nkam gada 1. janvri bet, protams, tas vl japstiprina Valsts prezidentam. Pamata aubm, ka Prezidents kaut kdu iemeslu d to vartu atdot atpaka Saeimai prskatanai, nav. Tomr joprojm gan Latvij, gan rpus ts ieskanas pa bagai balsij vai pat skan apgalvojumi, ka tds likums nav vajadzgs, ka tas neko nemains un tml. Vai tiem t ir?

Last vairk ...


Vi oti gaidja os Valstssvtkus VISVALDIS DZENIS
30.10.2018

Sru vsts dzii skrusi daudzus, oti daudzus cilvkus, kam Visvaldis bija tuvs, drgs, iedvesmojos, dsns Nu jpieliek klt vl viens apzmjums neaizmirstams.

Last vairk ...


Mg globl Latvija
23.10.2018

Tie, kas dzvo rzems, nevar uzskatt savu piederbu Latvijai par pasaprotamu, un tas liek aktvk domt par ideliem. rpus Latvijas dzvojoajiem ir lielka brvba noformult savus idelus, bet vienlaikus ar lielka nepiecieamba to dart, lai paiem btu skaidrs, kpc vii uztur sev dzvu latvietbu. Pasv auans dzves pldumam nozmtu, ka vii noslkst ikdienb.

Last vairk ...


Tas brdis ir klt
02.10.2018

Attiecb uz tiem, kas vl nav izlmui, teiku t , ja man aptaujas ietvaros jauttu par atbalstu kdai partijai, ar es btu teicis, ka neesmu vl sti izlmis. Jebu esmu liberli noskaots cilvks, un ir trs partijas Attstbai/Par, Jaun vienotba un partija Progresvie, kuas visum atbilst manai domanai, it pai socils poltikas jom.

Last vairk ...


Latvijas vstniecbas ASV paziojums par 13. Saeimas vlanm
25.09.2018

Latvijas vstniecba ASV atgdina, ka sestdien, 2018.gada 6.oktobr, 13. Saeimas vlanu dien, Latvijas pilsoi vars nobalsot jebku izveidotaj vlanu iecirkn ASV, ierodoties persongi ar dergu Latvijas pilsoa pasi.

Last vairk ...


Ziu lapa par 13. Saeimas vlanm ASV
20.08.2018

Vram uzmanbu, ka atlicis tikai viens mnesis ldz termiam (14. septembrim), kad var pieteikties balsoanai pa pastu

Last vairk ...


Ziu lapa par 13. Saeimas vlanm ASV
13.08.2018

Atlikuas tikai 38 dienas, lai pieteiktos balsoanai par pastu, ja vltjs zina, ka 6. oktobr nevars ierasties balsot kltien jebkur iecirkn Latvij vai rvalsts.

Last vairk ...


SARKOJUMI un DIEVKALPOJUMI
15.06.2018

Last vairk ...


Informcija par 13. Saeimas vlanm
28.05.2018

2018. gada 6. oktobr, sestdien, Latvij notiks 13. Saeimas vlanas. Nobalsot vlans vars Latvijas pilsoi, kuri vlanu dien bs sasniegui 18 gadu vecumu un kuriem bs derga Latvijas pilsoa pase. Vlanu iecirki rvalsts ir iekauti Rgas vlanu apgabal, tpc vltji rvalsts vars balsot par Rgas vlanu apgabal reistrtajiem deputtu kandidtu sarakstiem.

Last vairk ...


Reporta no ALA 67. kongresa (2
08.05.2018

Kongresa dienas bija oti piestintas gan informcijas, noriu analzes, plnu un lmumu jom, gan ar emocionlaj zi. Un tas attiecas ne tikai uz sirsngu draugu tikanos, bet ar pleca sajtu, ko samm no Latvijas valsts prstvjiem un ar no patiesajiem draugiem Amerik.

Last vairk ...


Anita Bataraga, bijus ALA valdes prieksde, sveicot kongresu bijuo ALAs valdes prieksu vrd
08.05.2018

Last vairk ...


"is bijis triumfls gads"
08.05.2018

ALA valdes prieksa Ptea Blumberga runa ALA 67. kongresa atklan

Last vairk ...


Dziedtajas Katrnas Gupalo un pianista Andreja Osokina Latvijas Simtgades koncertu tre ASV "no Baltijas uz Atlantiju"
11.04.2018

Izcilie Latvijas jaunie mkslinieki dziedtja Katrna Gupalo un pianists Andrejs Osokins ir radjui pau vokls un klaviemzikas programmu savai pirmajai koncerttrei Amerik, kas notiks seos latvieu centros ASV un noslgsies ar Andreja Osokina solokoncertu ujorkas pilst.

Last vairk ...


ujork gavil latviei (1
11.04.2018

ujorkas Knicks komanda slavenaj Madison Square Garden ar筭n aicinja apmekltjus svint Latvijas Simtgadi. Bija ieraduies vairk nek 700 latvieu.

Last vairk ...


Tramps sola Baltijas valstis nepievilt
11.04.2018

Par Baltijas valstu prezidentu vizti ASV ziojm jau msu laikraksta iepriekj numur. 3. aprl visu trs Baltijas valstu prezidenti un Tramps Baltaj nam tiks pusdiens. Pusdienas norisinjs Kabineta telp ar Baltijas valstu prezidentiem un viu delegcijm, k ar Baltijas valstu vstniekiem ASV.

Last vairk ...


ALAs valde aizvada pdjo sdi pirms gadskrtj kongresa Vaington
20.03.2018

Marta pirmaj nedas nogal, par spti spcgiem vjiem un vairkiem atceltiem lidojumiem, Rokvill aizritja krtj ALAs valdes sde, ku noritja spraigas debates gan par Latvijas Simtgades programmu ASV, gantuvojoos ALA 67. kongresu, gan Latvij izstrdto Diasporas likumu, gan gada Saeimas vlanm un daudziem citiem jautjumiem.

Last vairk ...


Tiekamies Dziesmu svtkos Rg!
13.03.2018

Dziesmu svtku bieu rezervcija Amerikas latvieu kultras darbiniekiem

Last vairk ...


AICINU PIEVIENOTIES!
13.03.2018

Es nesen sku skriet skum 100 metrus, tagad jau 10 kilometrus! Pavasaris ir gandrz klt, un es domju, ka ir laiks piedalties skrjienos un lgt jums man pievienoties. Ne jau uzreiz skrienot, bet mani sponsort par labu kdam labdarbas mrim.

Last vairk ...


<--  1 2 ...  --> 
Iepriekjie numuri

Kategorijas
Tulkojusi Silvija Lce (1)
Arhvs
2024 (10)   
2023 (7)   
2022 (7)   
2021 (3)   
2020 (16)   
2019 (24)   
2018 (24)   
2017 (6)   
2016 (1)   
2015 (5)   
2014 (7)   
2012 (13)   
2011 (45)   
2010 (38)