LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

85867

Reporta no ALA 67. kongresa
Apskatt komentrus (2)


08.05.2018


 

 

Ligita Kovtuna

 

Kongresa dienas bija oti piestintas gan informcijas, noriu analzes, plnu un lmumu jom, gan ar emocionlaj zi. Un tas  attiecas ne tikai uz sirsngu draugu tikanos, bet ar pleca sajtu, ko samm no Latvijas valsts prstvjiem un ar no patiesajiem draugiem Amerik. T Miignas Nacionls gvardes enerlmajors Leonard Isabelle vlreiz apliecinja kollgu gatavbu paldzt stiprint Latvijas militro spku. Dzirkstjot asprtbs un lieti prliecb, vi runja ar mums k ar seniem draugiem, uzteicot ar Latvijas labo sagatavotbu uzemt sav zem NATO spkus. Savukrt Jnis Kukainis bija atvedis ciemos prstvjus no grupas Latvijas MNG sadarbbai 25, kas ne tikai teica uzrunu, bet ar pardja astoas mintes gau filmu par msu kopgajm militrajm aktvittm. filmu pardja, ka militrajs liets nav svea ar emocionla valoda.

 

Gargi paciljos bija jau pats kongresa ieskums, ko tradicionli ar svtbrdi ievadja prveste Anita Vrsberga Pe. Via pieminja aizvadtaj gad Mb pavadtos ALA vecbiedrus Uldi Gravu, Valdi Krklu un Daini Rudzti. Un izteica vljumu, lai latvieu mlestba sasniegtu ar Latvijas valdbu

 

Kongresa Rcbas komitejas prieksdis Aivars Osvalds sav uzrun nordja uz to, ka is kongress notiek Kapitolija pavn, ASV likumdevju nama tie tuvum, kur ALA visus savas darbbas gadus strdjusi, lai iesttos par brvu Latviju. Aivars ar atcerjs, k via tvs Valfrds prdevis ALA biedru kartes (par 2 dolariem gabal!), darjis to ar lielu prliecbas spku, ldz ar ko kuplintas ALA biedru rindas. Vi ar ar roku prrakstjis vstuu tekstus, ko stt valsts prstvjiem protams, par atbalstu Latvijai. Un kongresa noslguma dien tika lemts par ldzgu tautas diplomtijas akciju, vroties pret Latvijas Saeimas nodevgo rcbu attiecb uz LELBL un Latvijas draudzm. Vsture atkrtojas! Ieskatieties vlreiz P. Blumberga uzrunas pdj rindkop, bet es citu Helmara Rudza pirmo rindkopu no uzrunas Visiem Latvieiem avzes Laiks 1. numur 1949. gada 8. novembr.

 

Liktenim paticis, ka ms dzvojam rkrtgi svarg, cilvces nkotnei izirg laik. Socil, saimniecisk un poltisk dinamika, strauj technisko zintu attstba, pasaules virskundzbas idejas nejdzgais fantisms un totlie meli tas viss pasauli padarjis par dziu pretrunu lauku, ku iespiest vrda loma sakpinta t k vl nekad.

 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA