LV
 TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS / Mītņu zemēs

 

 

 

 

 

PASŪTINI LAIKRAKSTU ŠEIT

 

  TAS IR DROŠI UN ĒRTI!


 

--> 

LAIKS IR VĒRTĪBA

ABONĒŠANA

SLUDINĀJUMU IZCENOJUMS

Ņujorkā kopš 1949.gada iznākošais laikraksts LAIKS  ir plašākais latviešu izdevums ārpus Latvijas. Ievietojot sludinājumu, jūs sasniedzat (vai sasniegsit) vairāku tūkstošu lielu lasītāju auditoriju ASV, Kanādā un citviet pasaulē.

LAIKS iznāk reizi nedēļā. Četras reizes gadā – „Jauno Laika” krāsains pielikums.

Ik nedēļu

 • Ziņas par latviešu sabiedrisko dzīvi Amerikā un citās mītņu zemēs;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartāna komentāri par notiekošo Latvijā un starptautiskajā politikā;
 • Intervijas ar latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultūras apskatnieku vērojumi un vērtējumi;
 • Ceļojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jauniešu komentāri un viedokļi par latviešu sabiedrības nākotni ASV un citās mītņu zemēs;
 • Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienības lapa;
 • Pasākumi ASV un Kanādā;
 • Intervijas ar jaunajiem māksliniekiem, mūziķiem un sportistiem;
 • Informācija par vasaras nometnēm Ziemeļamerikā;

 • Padomi par dzīvošanu un mācībām Latvijā. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas ziņas
TAVS LATVIEŠU LAIKRAKSTS ĀRPUS LATVIJAS
Ģertrūdes iela 27,
Rīga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tālr:. 727-385-4256

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas:
Inese Zaķis
e-pasts: [email protected]

 

86616

SARĪKOJUMI un DIEVKALPOJUMI
Apskatīt komentārus (0)


15.06.2018


 

 

BOSTONA (MA)

Trimdas dr. zāle (58 Irving St, Brookline MA).

 

DENVERA (CO)

Kolorado Latviešu Kultūras Centrs (10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226), tālr.: 303-986-5337 vai 303-913-8081. Piektdienās 19:00 tiekas latviešu deju grupa, 20:30 notiek koŗa mēģinājums.

 

FILADELFIJA (PA)

Filadelfijas Brīvo latvju biedrības telpas (531 North 7th St).

 

INDIANAPOLE (IN)

Latviešu Sabiedriskais Centrs (1008 W 64th St, Indianapolis IN 46260).

 

ŅUJORKA (NY)

Ņujorkas draudzes telpas (254 Valentine Ave, Yonkers NY 10705).

 

PRIEDAINE (NJ)

23.jūnijā 19:00 Tradicionālie Jāņi Priedainē! Līgotājus sagaidām jau no 16:00. Par koncertu un lustīgu dancošanu rūpēsies latviešu mūzikantu grupa: Madara, Jānis, Valters un Lars. Ar dziesmām iepriecinās dziedātāja Evija Sloka un pie ugunskura Jānis Students ar akordeonu. Ieejas maksa $35, biedriem un pensionāriem $30, jauniešiem no 15 līdz 18 gadiem – $15, bērniem zem 15 g. par brīvu. Info: www.priedaine.com vai tālr: 17322465110.

 

SIETLA (WA)

Sietlas Latviešu Sabiedriskais Centrs (11710 3rd Ave NE, Seattle WA 98125).

23.-24. jūnijā Jāņu svinēšana Rietumkrasta Latviešu Izglītības Centrā Šeltonā. Ieeja pret ziedojumiem. Istabas kopmītnēs ($60) rezervējamas, sazinoties ar Ivaru Graudiņu: kalusies@comcast.net.

 

ST. PĒTERSBURGA (FL)

St. Pētersburgas Latviešu biedrības nams (1705 9th Ave N, St.Petersburg FL 33713.

23.jūnijā 13:00 sāksies varenākā Jāņu dienas ielīgošana Floridā! Mūs apciemos aktieris Andris Bulis ar paša sarakstīto viena aktieŗa izrādi ’’Lidojums’’, Jāņu noskaņās. Mielosimies ar Biedrības sagādāto alu un pīrāgiem, kā arī ar pašu līdzatnestiem labumiem un izdziedāsim visu gadu krātās Līgo dziesmas. 

Jāņu svinēšana turpināsies no plkst. 17:00 līdz pat saules rietam De Soto parkā , pie 13.nojumes. Arī šeit jāņem līdzi groziņi ar Jāņudienas uzkodām, kā arī bezalkoholiski dzērieni. Ērtības labad katrs var ņemt līdzi pludmales krēslu. Šis brīvdabas pasākums ir bez maksas, bet jāatceras, ka par iebraukšanu parkā jāmaksā $5 par katru automašīnu. Ja kādam būtu sarežģījumi ar nokļūšanu parkā, pēc palīdzības var griezties pie sarīkojumu vadītājas Daces Hohlovas, tālr: 727-479-8026, vai pie Daces Nebares, tālr: 917-755-1391.

Lai visiem līksma līgošana!

Informācija par 13. Saeimas vēlēšanām: www.evk.lv un www.mfa.gov.lv/usa/velesanas-2018 

 

TĒRVETE

Valdes sēdes – katru ceturtdienu 19:00 Centrā. Info: 514-992-9700. 

23.jūnijā 14:00 Jāņu jūdze un Jāņi.

15.jūlijā 11:00 bērnu nometnes atklāšanas Dievk.

22.jūlijā 11:00 bērnu nometnes Dievk.

29.jūlijā 11:00 kultūras nometnes Dievk.

18.augustā 11:00 Kapu svētki Avoka kapsētā.

13:00 Pikniks. Labour Day wkd nogale veciem un jauniem tērvetiešiem.

7.oktobrī 11:00 Pļaujas svētku Dievk.ZIEMEĻKALIFORNIJA

(425 Hoffman Ave, San Francisco), Info: www.zklb.wordpress.com, ZKLB sekr. un informāc. daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 408-813-5104, e-pasts: una.veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa mēģinājums


DIEVKALPOJUMI

• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas dr: (58 Irving st, Brookline MA 02445). Info: 617-232- 5994, e-pasts: bostonastrimdasdraudze@gmail.com, tālr: 617-232-5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 617-935-4917. E-pasts: igorssafins@gmail.com.Runas stundas trešdienās 10:00 - 15:00, piektdienās 16:00 – 18:00. Dievk. notiek 10:00. 24.jūnijā Jāņu Dievk. Piesaulē (N.H.). Dežūrēs Armands Ramoliņš, pērmindere Olita Treimane.

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas dr.: (6551 W Montrose Ave, Chicago IL 60634), tālr.: 773-725-3820; E-pasts: cianasdraudze@gmail.com; www.facebook.com/Čikāgas-Ciānas-draudze-255043897965234. Dievk. notiek svētdienās 10:00. Pēc Dievk. kafijas galds. Māc. Gundega Puidza, tālr.birojā: 773-736-1295; mājās: 708-453-0534, E-pasts: puidza@yahoo.com 

• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630-595-0143. Māc. Ojārs Freimanis. Dr. pr. Uldis Pūliņš. Dievk. notiek svētdienās 10:00. Pēc Dievk. kafijas galds. 

• Čikāgas latv. baptistu dr: (820 Ontario St, Oak Park, IL 60302). Māc. Oļģerts Cakars. Tālr.: 708-383-5285. 

• Denveras latv. ev. lut. dr.: (10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226). Dievk. notiek svētdienās 9:30. Pēc Dievk. sadraudzība. Trešdienās 17:00 Bībeles stundas. Trešdienās 15:00 – 17:00 un ceturtdienās 9:00 – 13:00 mācītāja pieņemšanas stundas. Māc. H. Godiņa tālr.: 720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile Road, Farmington Hills, MI 48334). Dievk. notiek svētdienās 10:00. 8.jūlijā Dievk. 22.jūlijā Dievk.

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. dr.: Shepherd of the Coast Luth.Church (1901 E Commercial Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308). Info: Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts: folkmane@hotmail.com Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-9050. Dievk. notiek 14:00. Pēc Dievk. visi lūgti pie kafijas galda! 

• Dienvidkalifornijas latv. ev. lut. dr.: baznīca (1927 Riverside Dr., Los Angeles CA 90039).Dievk. notiek 11:00. Māc. Mārtiņš Rubenis. Līdz augustam Dievk. nenotiks.

• Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr.: Unitarian Congregational Parish of Norton (2 W Main St, Norton, MA 02766). Svētdienās 11:00 Dievk. ar dievg. Kalpo mācītājs Dr. Jānis Keggi, draudzes sekretāre Zigrida Kručkova, tālr.: 617-323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. Jāņa dr.: (301 N Newtown Street Road, Newtown Square, PA 19073), tālr.: 610-353-2227. Māc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk. notiek 10:00. 24.jūnijā Dievk. 1.jūlijā Dievk. nenotiks. 8.jūlijā Dievk. ar Sv.vak. 15.jūlijā Dievk. 22.jūlijā Dievk. ar Sv.vak. 29.jūlijā Dievk. nenotiks. 5.augustā. Dievk. angļu val. ar Sv.vak.12.augustā Dievk. 19.augustā 11:00 Kapu svētki Glenwood kapsētā un 12:00 Montrose kapsētā. 26.augustā Dievk. ar Sv.vak. Seko pusgada informācijas sapulce un Pikniks.

. Grand Rapidu latv.ev.lut.dr.: ( 1780 Knapp St. NE, Grand Rapids MI 49505).

Tālr: 616-361-6003. Māc.prāv. Ilze Larsen, tālr: 269-214-1010. Dr.pr. Ivars Petrovskis, tālr: 616-975-2705. Dievk. notiek 2x mēnesī 10:00. Pēc Dievk. kafijas galds.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. dr.: (122 Cherry Hill St, Kalamazoo MI 49996). Māc. A.Graham. Dievk. notiek 10:00. Pēc Dievk. kafijas galds. Dievk. video var skatīt: https://tinyurl.com 24.jūnijā Kalamazoo Dievk. nenotiks. Māc. A. Graham vadīs Dievk. Gaŗezerā, plkst. 10:30. 1.jūlijā Dievk. ar dievg. 8.jūlijā Dievk. 15.jūlijā Dievk. ar dievg. 22.jūlijā Kalamazoo Dievk. nenotiks, 10:30 Gaŗezerā Ekumēniskais Dievk. 29.jūlijā Dievk. ar dievg. Māc. R. Franklins. 5.augustā Dievk. nenotiks. 12.augustā Dievk. ar dievg. 19.augustā 10:00 Kapu svētki Riverside kapsētā. 26.augustā Dievk. 2.septembrī Kalamazoo Dievk. nenotiks. 10:30 Gaŗezerā Dievk. 9.septembrī Dievk. ar dievg.

• Klīvlandes Apvienotā latv. ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, Lakewood, OH 44107). Baptistu draudzes dievk. notiek svētdienās 14:30. Bībeles stundas notiek 10:00 katra mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā.

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. dr.: (3300 C St, Lincoln NE 68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 402-475-8106. Dr.pr. Kārlis Indriksons, tālr.: 402-438-3036. Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā 10:00. 2.svētd. Dievk. angļu valodā. Pensionāru saiets katrā otrajā ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: (21 Garden St, Manchester, CT 06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, tālr.: 413-568-9062. Māc. Igors Safins. Dievk. notiek 11:00. 

 • Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trīsvienības dr.: (1853 N 75th Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 414-258-8070. Archibīskape Lauma Zušēvica, tālr.: 414-421-3934, e-pasts: pastorlauma@gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve, tālr.: 414-258-8070. Dievk. notiek svētdienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas latv.ev.lut.dr.: (3152 17th Ave S, Minneapolis MN 55407). Pēc Dievk. sadraudzība. 14.jūnijā 19:00 Aizvesto piemiņas atcere. 21.jūnijā 11:00 Bībeles stunda. 24.jūnijā 10:00 Dievk. ar Sv.vak. 26.jūnijā 19:00 Bībeles stunda. 1.jūlijā 11:00 svētbrīdis māc. Dāga un Edijas Demandtu mājā, atzīmējot ASV un Kanadas Neatkarības dienas. Sadraudzība un BBQ. 8.jūlijā 10:00 Dievk. ar Sv.vak.

• Montrealas latv. Trīsvienības ev. lut. dr.: Trinity Latvian Church (P.O. Box 39, Station NDG, Montreal QC H4A 3P7), tālr.: 514-992-9700. www.draudze.org Dievk. vada dr. pr. Jānis Mateus un Māc.Zvirgzds. tālr.: 514-481-2530, e-pasts: prez@draudze.org. 

Valdes sēdes notiek ceturtdienās 19:30. 8.jūlijā 15:00 vasaras dievk. pilsētā. Vik. Zvirgzds. 5.augustā 15:00 vasaras Dievk.pilsētā. Vik. Zvirgzds. 9.septembrī 15:00 Vasaras Dievk.pilsētā. Vik. Zvirgzds. 23.septeembrī 14:00 Dievk. Dr.pr. Jānis Mateus.

• Ņubransvikas un Leikvudas latv. ev. lut. dr.: Draudzes dievnams (12 Gates Ave, East Brunswick, NJ 08816). Māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-638-1101, e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail.com. Dievk. notiek 13:30. 

 • Ņujorkas latv. ev. lut. dr: 

Jonkeru bazn. (254 Valentine Ln,Yonkers NY). Māc. Saivars.

 St. Andrew Lutheran Church (335 Reynolds Ave, Parsippany NJ). Māc. Saivars.

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville NY). Māc. Saliņš.

Priedaine (1017 State Rte 33, Freehold NJ). Māc. Saivars.

Manhatena, Seafarers & Intl House (123 E 15th St, NY 10003). Māc. Saliņš.

Springfield, Holy Cross bazn. Māc. Saivars.

24.jūnijā Dievk. nenotiek.

 • Ročesteras ev. lut. Krusta dr.: Atonement Lutheran Church (1900 Westfall Rd, Rochester NY 14618). Dievk. notiek 14:00. Diakone Linda Sniedze-Taggart. 

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: (128 N Elm Str, Saginava, MI). Kontaktpersona Mary Beth Dzirnis: 989-781-1163,e-pasts: dzirnis@chartermi.net

• San Diego latv. ev. lut. dr.: Ascension Lutheran Church (5106 Zion Ave, San Diego, CA 92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858-598-5451, e-pasts: jlegzdins@san.rr.com. Māc. Mārtiņš Rubenis. Dievk. notiek 12:00. Pēc Dievk. kafijas galds. 

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: Christ Lutheran bazn (#1 Selma Ave, Webster Groves, MO 63119). Dievk. notiek katra mēneša 3. svētdienā 14:00. Pēc Dievk. saiets ar groziņiem. Māc. A. Kalniņa. Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-457-1830, e-pasts: kalninsis@charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 3rd Ave N E Seattle, WA 98125). Dievk. notiek 10:30. Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: cilnis@earthlink.net. Info: www.seattlelatvianchurch.org 

• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: Trinity Lutheran Church (35 Furman St, Schenectady NY 12308). Diakone Linda Sniedze-Taggart. 

• St. Pētersburgas latv. ev. lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 Mūsu Pestītāja (Our Savior) bazn. (301 – 58th Street S, St. Petersburg, FL 33707), kā arī Biedrības namā, plkst. 14:00. Bībeles stundas notiek Biedrības namā 11:00. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727-368-0935. Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-367-6001. Baznīcā Dievkalpojumi tiks noturēti vienīgi Lielajā Piektdienā un Ziemsvētkos. 24.jūnijā Bībeles stunda. 1.jūlijā Bībeles stunda. 8.jūlijā Bībeles stunda. 15.jūlijā Dievk. 22.jūlijā Bībeles stunda. 29.jūlijā Bībeles stunda. 5.augustā Bībeles stunda. 

Tērvete – Trīsvienības draudze: Dievk.notiek Centrā, tālr: 514-992-9700, www.draudze.org. Dievk. notiek 15:00. Vik. Zvirgzds. Valdes sēdes notiek 19:30 ceturtdienās. 8.jūlijā Vasaras Dievk. pilsētā. 5.augustā Vasaras Dievk. pilsētā. 9.septembrī Vasaras Dievk. pilsētā. 23.septembrī 14:00 Dievk. Māc. Jānis Mateus.

• Toronto - Sv. Jāņa ev. lut. latv. dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416-921-3327, E-pasts: baznica@bellnet.ca. Info: www.stjohnslatvian.ca Māc. Ģirts Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry Trail, North York ON M2H 2S1), tālr: 647-986-5604, E-pasts: grietins@gmail.com. Dr. pr. Kārlis A. Jansons, tālr.: 905-338-5613, e-pasts: kjan27@gmail.com. Pr.vietn. Sibilla Korule. Dāmu kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 416-221-4309. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. dr.: Draudzes nams (400 Hurley Ave, Rockville, MD 20850-3121), tālr.: 301-251-4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.com Info: www.dcdraudze.org Mācītāja prāv. Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270, e-pasts: macanitavp@gmail.com, dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703-264-0089. Svētdienās: 9:15 Latviešu skola. 10:00 Zaķīši. Dievk. notiek 11:00. Kafijas galds. 

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.: Ebenezer Lut. Church (96 Oak St, Willimantic, CT). dr. pr. Vija Bachmuts, tālr.: 860-644-3268. Māc. Igors Safins. 7.jūlijā 11:00 Dievk. ar dievg. Pēc Dievk. kafijas galds.

• Ziemeļkalifornijas latv.ev.lut.dr.: (425 Hoffman Ave, San Francisco).

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU un DIEVKALPOJUMU ziņas uz e-pastu: rasma@laiks.us, vēlākais – SVĒTDIENĀS! Kārtējam avīzes numuram ziņas uz redakciju tiek nosūtītas PIRMDIENĀS.

 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA