LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

86616

SARKOJUMI un DIEVKALPOJUMI
Apskatt komentrus (0)


15.06.2018


 

 

BOSTONA (MA)

Trimdas dr. zle (58 Irving St, Brookline MA).

 

DENVERA (CO)

Kolorado Latvieu Kultras Centrs (10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226), tlr.: 303-986-5337 vai 303-913-8081. Piektdiens 19:00 tiekas latvieu deju grupa, 20:30 notiek koa minjums.

 

FILADELFIJA (PA)

Filadelfijas Brvo latvju biedrbas telpas (531 North 7th St).

 

INDIANAPOLE (IN)

Latvieu Sabiedriskais Centrs (1008 W 64th St, Indianapolis IN 46260).

 

UJORKA (NY)

ujorkas draudzes telpas (254 Valentine Ave, Yonkers NY 10705).

 

PRIEDAINE (NJ)

23.jnij 19:00 Tradicionlie Ji Priedain! Lgotjus sagaidm jau no 16:00. Par koncertu un lustgu dancoanu rpsies latvieu mzikantu grupa: Madara, Jnis, Valters un Lars. Ar dziesmm iepriecins dziedtja Evija Sloka un pie ugunskura Jnis Students ar akordeonu. Ieejas maksa $35, biedriem un pensionriem $30, jaunieiem no 15 ldz 18 gadiem – $15, brniem zem 15 g. par brvu. Info: www.priedaine.com vai tlr: 17322465110.

 

SIETLA (WA)

Sietlas Latvieu Sabiedriskais Centrs (11710 3rd Ave NE, Seattle WA 98125).

23.-24. jnij Ju svinana Rietumkrasta Latvieu Izgltbas Centr elton. Ieeja pret ziedojumiem. Istabas kopmtns ($60) rezervjamas, sazinoties ar Ivaru Graudiu: kalusies@comcast.net.

 

ST. PTERSBURGA (FL)

St. Ptersburgas Latvieu biedrbas nams (1705 9th Ave N, St.Petersburg FL 33713.

23.jnij 13:00 sksies varenk Ju dienas ielgoana Florid! Ms apciemos aktieris Andris Bulis ar paa sarakstto viena aktiea izrdi ’’Lidojums’’, Ju noskas. Mielosimies ar Biedrbas sagdto alu un prgiem, k ar ar pau ldzatnestiem labumiem un izdziedsim visu gadu krts Lgo dziesmas. 

Ju svinana turpinsies no plkst. 17:00 ldz pat saules rietam De Soto park , pie 13.nojumes. Ar eit jem ldzi grozii ar Judienas uzkodm, k ar bezalkoholiski dzrieni. rtbas labad katrs var emt ldzi pludmales krslu. is brvdabas paskums ir bez maksas, bet jatceras, ka par iebraukanu park jmaks $5 par katru automanu. Ja kdam btu sarejumi ar nokanu park, pc paldzbas var griezties pie sarkojumu vadtjas Daces Hohlovas, tlr: 727-479-8026, vai pie Daces Nebares, tlr: 917-755-1391.

Lai visiem lksma lgoana!

Informcija par 13. Saeimas vlanm: www.evk.lv un www.mfa.gov.lv/usa/velesanas-2018 

 

TRVETE

Valdes sdes – katru ceturtdienu 19:00 Centr. Info: 514-992-9700. 

23.jnij 14:00 Ju jdze un Ji.

15.jlij 11:00 brnu nometnes atklanas Dievk.

22.jlij 11:00 brnu nometnes Dievk.

29.jlij 11:00 kultras nometnes Dievk.

18.august 11:00 Kapu svtki Avoka kapst.

13:00 Pikniks. Labour Day wkd nogale veciem un jauniem trvetieiem.

7.oktobr 11:00 Paujas svtku Dievk.ZIEMEKALIFORNIJA

(425 Hoffman Ave, San Francisco), Info: www.zklb.wordpress.com, ZKLB sekr. un informc. daas vadtja Una Veilande tlr.: 408-813-5104, e-pasts: una.veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koa minjums


DIEVKALPOJUMI

• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas dr: (58 Irving st, Brookline MA 02445). Info: 617-232- 5994, e-pasts: bostonastrimdasdraudze@gmail.com, tlr: 617-232-5994. Mc. Igors Safins. Tlr.: 617-935-4917. E-pasts: igorssafins@gmail.com.Runas stundas trediens 10:00 - 15:00, piektdiens 16:00 – 18:00. Dievk. notiek 10:00. 24.jnij Ju Dievk. Piesaul (N.H.). Ders Armands Ramoli, prmindere Olita Treimane.

• ikgas latv. ev. lut. Cinas dr.: (6551 W Montrose Ave, Chicago IL 60634), tlr.: 773-725-3820; E-pasts: cianasdraudze@gmail.com; www.facebook.com/ikgas-Cinas-draudze-255043897965234. Dievk. notiek svtdiens 10:00. Pc Dievk. kafijas galds. Mc. Gundega Puidza, tlr.biroj: 773-736-1295; mjs: 708-453-0534, E-pasts: puidza@yahoo.com 

• ikgas latv. ev. lut. Sv. Ptea dr: (450 Forest Preserve Dr, Wood Dale IL 60191). Tlr.: 630-595-0143. Mc. Ojrs Freimanis. Dr. pr. Uldis Pli. Dievk. notiek svtdiens 10:00. Pc Dievk. kafijas galds. 

• ikgas latv. baptistu dr: (820 Ontario St, Oak Park, IL 60302). Mc. Oerts Cakars. Tlr.: 708-383-5285. 

• Denveras latv. ev. lut. dr.: (10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226). Dievk. notiek svtdiens 9:30. Pc Dievk. sadraudzba. Trediens 17:00 Bbeles stundas. Trediens 15:00 – 17:00 un ceturtdiens 9:00 – 13:00 mctja pieemanas stundas. Mc. H. Godia tlr.: 720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pvila latv. ev. lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile Road, Farmington Hills, MI 48334). Dievk. notiek svtdiens 10:00. 8.jlij Dievk. 22.jlij Dievk.

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. dr.: Shepherd of the Coast Luth.Church (1901 E Commercial Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308). Info: Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts: folkmane@hotmail.com Info: Andrejs Jugs, tlr.: 561-447-9050. Dievk. notiek 14:00. Pc Dievk. visi lgti pie kafijas galda! 

• Dienvidkalifornijas latv. ev. lut. dr.: baznca (1927 Riverside Dr., Los Angeles CA 90039).Dievk. notiek 11:00. Mc. Mrti Rubenis. Ldz augustam Dievk. nenotiks.

• Damaikpleinas Trsvienbas latv. ev. lut. dr.: Unitarian Congregational Parish of Norton (2 W Main St, Norton, MA 02766). Svtdiens 11:00 Dievk. ar dievg. Kalpo mctjs Dr. Jnis Keggi, draudzes sekretre Zigrida Krukova, tlr.: 617-323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. Ja dr.: (301 N Newtown Street Road, Newtown Square, PA 19073), tlr.: 610-353-2227. Mc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk. notiek 10:00. 24.jnij Dievk. 1.jlij Dievk. nenotiks. 8.jlij Dievk. ar Sv.vak. 15.jlij Dievk. 22.jlij Dievk. ar Sv.vak. 29.jlij Dievk. nenotiks. 5.august. Dievk. angu val. ar Sv.vak.12.august Dievk. 19.august 11:00 Kapu svtki Glenwood kapst un 12:00 Montrose kapst. 26.august Dievk. ar Sv.vak. Seko pusgada informcijas sapulce un Pikniks.

. Grand Rapidu latv.ev.lut.dr.: ( 1780 Knapp St. NE, Grand Rapids MI 49505).

Tlr: 616-361-6003. Mc.prv. Ilze Larsen, tlr: 269-214-1010. Dr.pr. Ivars Petrovskis, tlr: 616-975-2705. Dievk. notiek 2x mnes 10:00. Pc Dievk. kafijas galds.

• Kalamaz latv. apv. ev. lut. dr.: (122 Cherry Hill St, Kalamazoo MI 49996). Mc. A.Graham. Dievk. notiek 10:00. Pc Dievk. kafijas galds. Dievk. video var skatt: https://tinyurl.com 24.jnij Kalamazoo Dievk. nenotiks. Mc. A. Graham vads Dievk. Gaezer, plkst. 10:30. 1.jlij Dievk. ar dievg. 8.jlij Dievk. 15.jlij Dievk. ar dievg. 22.jlij Kalamazoo Dievk. nenotiks, 10:30 Gaezer Ekumniskais Dievk. 29.jlij Dievk. ar dievg. Mc. R. Franklins. 5.august Dievk. nenotiks. 12.august Dievk. ar dievg. 19.august 10:00 Kapu svtki Riverside kapst. 26.august Dievk. 2.septembr Kalamazoo Dievk. nenotiks. 10:30 Gaezer Dievk. 9.septembr Dievk. ar dievg.

• Klvlandes Apvienot latv. ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, Lakewood, OH 44107). Baptistu draudzes dievk. notiek svtdiens 14:30. Bbeles stundas notiek 10:00 katra mnea otraj un ceturtaj tredien.

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. dr.: (3300 C St, Lincoln NE 68510). Mc. Gija Galia, tlr.: 402-475-8106. Dr.pr. Krlis Indriksons, tlr.: 402-438-3036. Dievk. notiek 1.un 4.svtdien 10:00. 2.svtd. Dievk. angu valod. Pensionru saiets katr otraj ceturtdien. 

• Manesteras latv. ev. lut. dr.: (21 Garden St, Manchester, CT 06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, tlr.: 413-568-9062. Mc. Igors Safins. Dievk. notiek 11:00. 

 • Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trsvienbas dr.: (1853 N 75th Str, Wauwatosa WI 53213), tlr.: 414-258-8070. Archibskape Lauma Zuvica, tlr.: 414-421-3934, e-pasts: pastorlauma@gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve, tlr.: 414-258-8070. Dievk. notiek svtdiens 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas latv.ev.lut.dr.: (3152 17th Ave S, Minneapolis MN 55407). Pc Dievk. sadraudzba. 14.jnij 19:00 Aizvesto piemias atcere. 21.jnij 11:00 Bbeles stunda. 24.jnij 10:00 Dievk. ar Sv.vak. 26.jnij 19:00 Bbeles stunda. 1.jlij 11:00 svtbrdis mc. Dga un Edijas Demandtu mj, atzmjot ASV un Kanadas Neatkarbas dienas. Sadraudzba un BBQ. 8.jlij 10:00 Dievk. ar Sv.vak.

• Montrealas latv. Trsvienbas ev. lut. dr.: Trinity Latvian Church (P.O. Box 39, Station NDG, Montreal QC H4A 3P7), tlr.: 514-992-9700. www.draudze.org Dievk. vada dr. pr. Jnis Mateus un Mc.Zvirgzds. tlr.: 514-481-2530, e-pasts: prez@draudze.org. 

Valdes sdes notiek ceturtdiens 19:30. 8.jlij 15:00 vasaras dievk. pilst. Vik. Zvirgzds. 5.august 15:00 vasaras Dievk.pilst. Vik. Zvirgzds. 9.septembr 15:00 Vasaras Dievk.pilst. Vik. Zvirgzds. 23.septeembr 14:00 Dievk. Dr.pr. Jnis Mateus.

• ubransvikas un Leikvudas latv. ev. lut. dr.: Draudzes dievnams (12 Gates Ave, East Brunswick, NJ 08816). Mc. Ieva Pumucne-Kineyko, tlr.: 908-638-1101, e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail.com. Dievk. notiek 13:30. 

 • ujorkas latv. ev. lut. dr: 

Jonkeru bazn. (254 Valentine Ln,Yonkers NY). Mc. Saivars.

 St. Andrew Lutheran Church (335 Reynolds Ave, Parsippany NJ). Mc. Saivars.

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville NY). Mc. Sali.

Priedaine (1017 State Rte 33, Freehold NJ). Mc. Saivars.

Manhatena, Seafarers & Intl House (123 E 15th St, NY 10003). Mc. Sali.

Springfield, Holy Cross bazn. Mc. Saivars.

24.jnij Dievk. nenotiek.

 • Roesteras ev. lut. Krusta dr.: Atonement Lutheran Church (1900 Westfall Rd, Rochester NY 14618). Dievk. notiek 14:00. Diakone Linda Sniedze-Taggart. 

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: (128 N Elm Str, Saginava, MI). Kontaktpersona Mary Beth Dzirnis: 989-781-1163,e-pasts: dzirnis@chartermi.net

• San Diego latv. ev. lut. dr.: Ascension Lutheran Church (5106 Zion Ave, San Diego, CA 92120), Dr. pr. Jnis Legzdi, tlr.: 858-598-5451, e-pasts: jlegzdins@san.rr.com. Mc. Mrti Rubenis. Dievk. notiek 12:00. Pc Dievk. kafijas galds. 

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: Christ Lutheran bazn (#1 Selma Ave, Webster Groves, MO 63119). Dievk. notiek katra mnea 3. svtdien 14:00. Pc Dievk. saiets ar groziiem. Mc. A. Kalnia. Dr. pr. I. Kalnia, tlr.: 314-457-1830, e-pasts: kalninsis@charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 3rd Ave N E Seattle, WA 98125). Dievk. notiek 10:30. Prv. D. Cilne, tlr.: 206-674-9600, e-pasts: cilnis@earthlink.net. Info: www.seattlelatvianchurch.org 

• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: Trinity Lutheran Church (35 Furman St, Schenectady NY 12308). Diakone Linda Sniedze-Taggart. 

• St. Ptersburgas latv. ev. lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 Msu Pesttja (Our Savior) bazn. (301 – 58th Street S, St. Petersburg, FL 33707), k ar Biedrbas nam, plkst. 14:00. Bbeles stundas notiek Biedrbas nam 11:00. Mc. Aivars Pelds, tlr.: 727-368-0935. Dr. pr. Aija Norbergs, tlr.: 727-367-6001. Baznc Dievkalpojumi tiks noturti viengi Lielaj Piektdien un Ziemsvtkos. 24.jnij Bbeles stunda. 1.jlij Bbeles stunda. 8.jlij Bbeles stunda. 15.jlij Dievk. 22.jlij Bbeles stunda. 29.jlij Bbeles stunda. 5.august Bbeles stunda. 

Trvete Trsvienbas draudze: Dievk.notiek Centr, tlr: 514-992-9700, www.draudze.org. Dievk. notiek 15:00. Vik. Zvirgzds. Valdes sdes notiek 19:30 ceturtdiens. 8.jlij Vasaras Dievk. pilst. 5.august Vasaras Dievk. pilst. 9.septembr Vasaras Dievk. pilst. 23.septembr 14:00 Dievk. Mc. Jnis Mateus.

• Toronto - Sv. Ja ev. lut. latv. dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto, ON M4V 1J6), tlr.: 416-921-3327, E-pasts: baznica@bellnet.ca. Info: www.stjohnslatvian.ca Mc. irts Grieti (adrese: 40 Hollyberry Trail, North York ON M2H 2S1), tlr: 647-986-5604, E-pasts: grietins@gmail.com. Dr. pr. Krlis A. Jansons, tlr.: 905-338-5613, e-pasts: kjan27@gmail.com. Pr.vietn. Sibilla Korule. Dmu kom.pr. Maija Sukse, tlr.: 416-221-4309. 

• Vaingtonas (DC) latv. ev. lut. dr.: Draudzes nams (400 Hurley Ave, Rockville, MD 20850-3121), tlr.: 301-251-4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.com Info: www.dcdraudze.org Mctja prv. Anita Vrsberga Pa, mob.tlr.: 301-302-3270, e-pasts: macanitavp@gmail.com, dr. pr. Jnis Vtols, tlr.: 703-264-0089. Svtdiens: 9:15 Latvieu skola. 10:00 Zai. Dievk. notiek 11:00. Kafijas galds. 

• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.: Ebenezer Lut. Church (96 Oak St, Willimantic, CT). dr. pr. Vija Bachmuts, tlr.: 860-644-3268. Mc. Igors Safins. 7.jlij 11:00 Dievk. ar dievg. Pc Dievk. kafijas galds.

• Ziemekalifornijas latv.ev.lut.dr.: (425 Hoffman Ave, San Francisco).

Lgums stt SARKOJUMU un DIEVKALPOJUMU zias uz e-pastu: rasma@laiks.us, vlkais – SVTDIENS! Krtjam avzes numuram zias uz redakciju tiek nosttas PIRMDIENS.

 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA