LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

85348

Tramps sola Baltijas valstis nepievilt
Apskatt komentrus (0)


11.04.2018


 

Par Baltijas valstu prezidentu vizti ASV ziojm jau msu laikraksta iepriekj numur. 3. aprl visu trs Baltijas valstu prezidenti un Tramps Baltaj nam tiks pusdiens. Pusdienas norisinjs Kabineta telp ar Baltijas valstu prezidentiem un viu delegcijm, k ar Baltijas valstu vstniekiem ASV. Pusdiens piedaljs ar valsts sekretra vietnieks Dons Salivans, komercdepartamenta sekretrs Vilburs Ross, aizsardzbas sekretrs Dims Matiss, enertikas sekretrs Riks Perijs, k ar citi augsta lmea ASV administrcijas prstvji. 

 

Esmu pagodints js odien pieemt Baltaj nam, teica Donalds Tramps pusdienu skum. ASV prezidents uzsvra pao notikumu Baltijas valstu Simtgadi. Lai ar bijui dadi konflikti un izaicinjumi gadu laik, ms js nekad neesam pievlui. Un ms js nepievilsim, teica Tramps, uzsverot ASV un Baltijas valstu vsturiski cieo sadarbbu.

 

Tramps apliecinja ASV  atbalstu Baltijas valstu neatkarbai un tiesiskumam. odien ms apspriedsim msu dads sadarbbas iespjas, ieskaitot divpusjs tirdzniecbas un ieguldjumu paplainanu, klstja ASV prezidents. Tpat vi nordja, ka ir jsatiek ar Krieviju. ASV prezidents ar paslavja Baltijas valstis par to aizsardzbas budetiem, kas atbilst NATO prastajiem 2% no iekzemes kopprodukta un nosodja valstis, kuas aizsardzbas budetam tr mazk, tostarp Vciju, sakot, ka t maks tikai vienu, nepilnu procentu. 

 

Atbildot Trampam, Lietuvas prezidente Daa Grbauskaite nordja, ka, viasprt, labkie sabiedrotie Eirop jums ir Baltijas valstis. Preses konferences nobeigum ASV prezidents apliecinja, ka Baltijas valstis ir laba vieta investcijm: Jums ir stabila valdba un brnigi cilvki. 

 

Ar biznesa samit, kas sekoja pc tikans Baltaj nam, ASV oficilie prstvji nordja, ka Baltijas valstis ir laba vieta investcijm. Bet Baltijas valstu vadtji cents reklamt savas valstis k iespju zemes. Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida uzsvra Igauni-jas sasniegumus technoloijs: Jau vesela paaudze ir uzaugusi digitlaj Igaunij. Raimonds V筭jonis pieminja, ka pagjuaj gad Microsoft atvris lielko reionlo biroju tiei Latvij, par ko varam bt lepni. Arvien vairk  Latvijas kompaniju investjuas un sku- as uzmjdarbbu ASV. Latvi-jas kompanijas nodroinjuas vairk nek 2000 darbavietu  ASV. Esam oti efektvi investciju zi, sacja Vjonis. Lietuvas prezidente Daa Grbauskaite sav run uzsvra, ka ASV investoru pieredze Lietuv bijusi oti pozitva un ka Lietuvas ekonomika ir viena no straujk augoajm Eirop.       

 

Valsts prezidents  Raimonds V筭jonis piedaljs ASV un trs Baltijas valstu biznesa forum un ASV bazts domncas Atlantic Council organiztajs darba vakaris. Latvijas prezidents izteica baas par Krievijas agresiju reion, par piemru minot Zapad militrs m⭭cbas. ASV militr kltesamba reion ir oti svarga, uzsvra Vjonis. Viam piekrita ar Igaunijas prezidente, sakot, ka, lai ar Krievija nav ekonomiski spcga valsts, t cns citos lmeos. Baltijas valstu droba ir problma, kas nakts neliek miera, sacja Kaljulaida.     

 

Pc samita Vaington Valsts prezidents apmeklja Sanfrancisko un Silcija ieleju, kur notika tikans ar socilo tklu kompanijm Facebook un Google. Tpat darba viztes laik bija plnots Latvijas Investciju un attstbas aentras prstvniecbas ASV apmekljums un tikans ar Latvijas uzmjiem, kas darbojas Silcija ielej, k ar vietjs latvieu diasporas prstvjiem Sanfrancisko un ujork.

 

(Interviju ar Latvijas Valsts prezidentu Raimondu V筭joni lasiet Laiks Nr. 14) 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA